Home / Tin Tức / Sinh Hoạt Giáo Xứ / Video Lễ giỗ 1 năm Linh Mục Tiên Khởi Giáo Xứ

Video Lễ giỗ 1 năm Linh Mục Tiên Khởi Giáo Xứ

Cộng đoàn dân Chúa nguyện xin Chúa Giêsu, là Đấng đã chiến thắng sự chết, xin đưa linh hồn Phêrô Phan Phát Huần, vị Linh Mục đã sáng lập ra Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (Chỉnh Trang – Xóm Mới) của chúng con được hưởng thánh nhan Chúa. Amen

 

About admin

Kiểm tra

KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ TÂN TÒNG VÀ HÔN NHÂN

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG VÀ GIÁO LÝ HÔN NHÂN KHÓA ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *