Home / Tin Tức / Sinh Hoạt Giáo Xứ / THỪA TÁC VIÊN TUYÊN HỨA

THỪA TÁC VIÊN TUYÊN HỨA

Vào Chúa nhật thứ hai Phục Sinh, trong thánh lễ chiều, cha xứ đã cử hành nghi thức tuyên hứa cho các vị Thừa tác viên, nhiệm kì 2016 – 2021.

Đợt tuyên hứa này tất cả có 11 vị, vị trẻ nhất 50 tuổi và vị lớn tuổi nhất là 75 tuổi. Cha xứ đã tiến hành nghi thức tuyên hứa rất trang trọng, như nhiệm vụ của các vị thừa tác viên phải làm hằng ngày là trao Mình Thánh Chúa.

Các vị nhận chiếc áo thừa tác viên cũng rất trang nghiêm, như sự cố gắng quyết tâm sống mỗi ngày xứng đáng hơn với trọng trách của mình.

Nguyện xin Chúa giàu lòng xót thương luôn đồng hành cùng Ban Thừa tác viên giáo xứ, ban nhiều ơn lành xuống trên các vị và toàn thể gia đình, để các vị luôn xứng đáng là thừa tác viên của Chúa.

DSCN5827 DSCN5828 DSCN5829 DSCN5831

About Thủy Nguyễn

Kiểm tra

KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ TÂN TÒNG VÀ HÔN NHÂN

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG VÀ GIÁO LÝ HÔN NHÂN KHÓA ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *