Home / Giới Thiệu / Suy niệm Tin Mừng thứ năm tuần 20 thường niên

Suy niệm Tin Mừng thứ năm tuần 20 thường niên

Phúc Âm: Mt 22: 1-14
1Đức Giê-su lại dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng: 2″Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình. 3Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc, nhưng họ không chịu đến.
4Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi, và dặn họ: “Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng: Này cỗ bàn, ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn. Mời quý vị đến dự tiệc cưới!” 5Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi: kẻ thì đi thăm trại, người thì đi buôn, 6còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà sỉ nhục và giết chết.
7Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu huỷ thành phố của chúng. 8Rồi nhà vua bảo đầy tớ: “Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng. 9Vậy các ngươi đi ra các ngã đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới.”
10Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai, bất luận xấu tốt, cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách. 11″Bấy giờ nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới, 12mới hỏi người ấy: “Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới?” Người ấy câm miệng không nói được gì. 13Nhà vua liền bảo những người phục dịch: “Trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng! 14Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít.”

Suy Niệm:
Con người sinh ra để được Thiên Chúa cứu chuộc, và thiên đàng lập ra để được con người chung hưởng hạnh phúc vói Thiên Chúa. Ai không chấp nhận lời mời của Thiên Chúa để được Chúa cứu chuộc, coi như đã tự phá hủy cuộc sống mình. Hình ảnh dụ ngôn hôm nay Đức Giêsu muốn nói lên điều ấy. Tiệc cưới hoàng gia, Đức vua tha thiết kêu mời “năm lần bảy lượt” những khách mời. Nhưng nghiệt ngã ở chỗ: “Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi: kẻ thì đi thăm trại, người thì đi buôn, còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà sỉ nhục và giết chết”. Và hậu quả: “Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu huỷ thành phố của chúng”. Đó là số phận những kẻ từ chối nước trời chỉ lo bám víu vào thực tại trần gian, sẽ cùng chung số phận với thành Giêrusalem bị tiêu hủy vào năm 70. Chỉ có bữa tiệc hoàng gia tiếp tục tồn tại, và khách mời vẫn bước vào dự tiệc, họ là những người từ khắp phương trời tiến vào. Nhưng sự oan nghiệt một lần nữa sẩy ra, đó là số phận của kẻ không mặc y phục lễ cưới. Có nhiều lý giải khác nhau về vấn đề y phục, nhưng ở đây điều Đức Giêsu muốn nói đến, là vào nước trời không phải là chuyền tình cờ, cơ hội ăn theo, là chuyện bất đắc dĩ. Nước trời chỉ dành cho những ai biết chuẩn bị, cho kẻ sẵn sàng, người biết tỉnh thức chờ đợi mà thôi.
Lạy Chúa, đã có nhiều lần trong cuộc sống, con đã dững dưng với lời mời gọi nên thánh của Chúa mà theo đuổi thế tục phù hoa, vẫn có những lời nhắc nhở chỉ bảo, vẫn có nhưng cơ họi cho con sửa sai…xin cho con được thức tỉnh và đừng tiếp tục sai lầm.
Nhất là luôn biết sẵn sàng với áo cưới nước trời để hoàn thành ý nghĩa cuộc đời mình trong Chúa .Amen.

About Tien Hung Nguyen

Kiểm tra

dgdfg

200-120   210-260   200-310   SY0-401   810-403   300-320   400-101   70-533 ...