Home / Giới Thiệu / Suy Niệm Tin Mừng thứ hai tuần 20 thường niên

Suy Niệm Tin Mừng thứ hai tuần 20 thường niên

Lời Chúa: Mt 19, 16-22
Khi ấy, có một người đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm việc lành gì để được sống đời đời?” Người bảo kẻ ấy rằng: “Sao ngươi hỏi Ta về việc lành? Chỉ có một Ðấng nhân lành là Thiên Chúa. Nếu ngươi muốn vào nơi hằng sống, ngươi hãy tuân giữ các giới răn”. Người ấy hỏi rằng: “Những giới răn nào?” Chúa Giêsu đáp: “Ngươi chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng dối. Hãy thảo kính cha mẹ, và yêu thương kẻ khác như chính mình”. Người thanh niên thưa lại rằng: “Tất cả những điều đó tôi đã giữ từ khi còn niên thiếu, vậy tôi còn thiếu sót gì nữa chăng? Chúa Giêsu bảo anh: “Nếu ngươi muốn nên trọn lành, hãy về bán hết của cải ngươi có và bố thí cho người nghèo khó, thì ngươi sẽ được kho tàng trên trời, rồi đến mà theo Ta”. Khi người thanh niên nghe lời đó thì buồn rầu bỏ đi, vì anh có nhiều sản nghiệp.

Suy Niệm
Một người muốn được sống đời đời , phải có được 02 chữ: GIỮ và BỎ . Phải Giữ các giới răn Chúa và phải bỏ bớt những dính bén không cần thiết để nhẹ nhàng theo Chúa sống sự sống đời đời. Nếu có ai đó hỏi tôi: Cha đí tu, vậy cha có thích tiền không? Tôi xin trả lời: Tiền thì ai mà không thích. Nhưng giữa Thích và Có lại là một khoảng cách xa. Nếu vì để Có Tiền, mà tôi phải tham lam giết người hối lộ tham nhũng…đánh mất lương tâm, thì đó là sự xấu không nên Có

Thượng Đế sẽ không hỏi
về số quần áo bạn có trong tủ,
mà sẽ hỏi bạn đã giúp
bao nhiêu người có quần áo?

Thượng Đế sẽ không hỏi
bạn có bao nhiêu tài sản vật chất,
mà sẽ hỏi chúng có được tạo ra
từ lao động của bạn không ?

Thượng Đế sẽ không hỏi
mức lương cao nhất của bạn bao nhiêu,
mà sẽ hỏi bạn có bán rẻ nhân cách của mình
để đạt được nó không ?

Thượng Đế sẽ không hỏi bạn làm thêm bao nhiêu giờ,
mà sẽ hỏi thời gian làm thêm đó bạn
có dành cho gia đình của bạn hay không?
Thượng Đế sẽ không hỏi bạn đã nhận được bao nhiêu lời khuyến khích,
mà sẽ hỏi bạn đã khích lệ người khác như thế nào?

Thượng Đế sẽ không hỏi nghề nghiệp của bạn là gì,
mà sẽ hỏi bạn thực hiện công việc của mình với khả năng tốt nhất chưa?

Thượng Đế sẽ không hỏi bạn làm gì để giúp cho bản thân,
mà sẽ hỏi bạn đã làm gì để giúp đỡ mọi người?

Thượng Đế sẽ không hỏi bạn đã làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình,
mà sẽ hỏi bạn đã làm gì để bảo vệ quyền lợi của người khác?

Thượng Đế sẽ không hỏi bạn sống cạnh láng giềng nào,
mà sẽ hỏi bạn đối xử với những người hàng xóm của bạn như thế nào ?

Thượng Đế sẽ không hỏi về màu da của bạn,
mà sẽ hỏi về phẩm chất của bạn.

Và Thượng Đế sẽ không hỏi bạn có bao nhiêu bạn hữu,
mà sẽ hỏi có bao nhiêu người mà đối với họ bạn đích thực là một người bạn.

Xin Chúa cho con sống nhẹ nhàng thanh thoát hơn với của cải vật chất để con có thể Theo Chúa , sống như Chúa, đến với anh em. Amen.

About Tien Hung Nguyen

Kiểm tra

dgdfg

200-120   210-260   200-310   SY0-401   810-403   300-320   400-101   70-533 ...