Home / Giới Thiệu / Suy niệm Lời Chúa thứ ba tuần 20 thường niên

Suy niệm Lời Chúa thứ ba tuần 20 thường niên

Lời Chúa: Mt 19, 23-30
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy bảo thật các con: Người giàu có thật khó mà vào Nước Trời. Thầy còn bảo các con rằng: Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước Trời”. Các môn đệ nghe vậy thì bỡ ngỡ quá mà thưa rằng: “Vậy thì ai có thể được cứu độ?” Chúa Giêsu nhìn các ông mà phán rằng: “Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được”. Bấy giờ Phêrô thưa Người rằng: “Này đây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, vậy chúng con sẽ được gì?” Chúa Giêsu bảo các ông rằng: “Thầy bảo thật các con: Các con đã theo Thầy, thì trong ngày tái sinh, khi Con Người ngự trên toà vinh hiển, các con cũng sẽ ngồi trên mười hai toà mà xét xử mười hai chi tộc Israel. Và tất cả những ai bỏ nhà cửa, anh chị em, cha mẹ, vợ con, ruộng nương vì danh Thầy, thì sẽ được gấp trăm và được sự sống đời đời. Nhưng có nhiều kẻ trước hết sẽ nên sau hết, và kẻ sau hết sẽ nên trước hết”.
Suy niệm:
Nếu có một người nào đó dám bỏ cả tài sản gia nghiệp mình đang có để đi theo một người mà tài sản nhà cửa không có, gia nghiệp cũng chưa thanh, con cho đó là một người “liều”…. Nhưng lời của Chúa lại còn khẳng định rằng: “ Người giàu có thật khó mà vào nước trời….Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước trời”. Điều này làm con phải suy nghĩ xét mình lại:
Đã có nhiều lúc con có trong túi 50.000$, nhưng khi gặp một người nghèo, con chần chờ, tính toán … đôi khi quyết định không dám cho đi dù là 1000$,hay 2000$, hay 5000$( 1/50 hay 1/10 số tiền đang có)
Hoặc cũng có những lúc con có nhiều quần áo, nhiều khả năng…con vẫn còn tiếc… không dám theo Chúa không dám sống như Chúa( chết cho người mình yêu)
Con xin lỗi Chúa, xin Chúa cho con dám “LIỀU” để theo Chúa đúng nghĩa. Amen.

About Tien Hung Nguyen

Kiểm tra

dgdfg

200-120   210-260   200-310   SY0-401   810-403   300-320   400-101   70-533 ...