Home / Tin Tức / Giáo Hội Việt Nam / Lời chúc Xuân 2016 của ĐTGM Phaolô Bùi Văn Đọc

About admin

Kiểm tra

Chương trình Di Dân của Tổng Giáo Phận Sài Gòn năm 2017

CHƯƠNG TRÌNH TUÀN LỄ DI DÂN TỔNG GIÁO PHẬN SÀI GÒN (01-01-2017 đến 08-01-2017) Khai ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *