Home / Suy Niệm Lời Chúa / LỜI CHÚA THỨ TƯ 6/7

LỜI CHÚA THỨ TƯ 6/7

06/07/2016 – Thứ Tư tuần 14 thường niên.

Lời Chúa: Mt 10, 1-7
Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai môn đệ Người lại, và ban cho các ông quyền hành trên các thần ô uế để các ông xua đuổi chúng và chữa lành mọi bệnh hoạn, tật nguyền.
Đây là tên của mười hai Tông đồ: Trước hết là Simon cũng gọi là Phêrô, rồi đến Anrê em của ông, Giacôbê con ông Giêbêđê và Gioan em của ông, Philipphê và Bartôlômêô, Tôma và Matthêu người thu thế, Giacôbê con ông Alphê và Tađêô, Simon nhiệt tâm và Giuđa Iscariô là kẻ nộp Người.
Chúa Giêsu đã sai mười hai vị này đi và truyền rằng: “Các con đừng đi về phía các dân ngoại và đừng vào thành của người Samaria. Tốt hơn, các con hãy đến cùng các chiên lạc nhà Israel. Các con hãy đi rao giảng rằng: ‘Nước Trời đã gần đến'”.

Suy Niệm:
Hôm nay, Chúa Giêsu sai mười hai tông đồ đi rao giảng và chỉ thị rằng: “Anh em đừng đi tới vùng các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của người Samari. Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en”. Phải chăng Chúa muốn chúng ta đi đến với những anh chị em trong xứ ? Chỉ thị của Chúa Giêsu nghe có vẻ cục bộ và chỉ ưu ái cho riêng một mình dân Ít-ra-en, trái với những gì chúng ta thường nghe: Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ và rao giảng Tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Dĩ nhiên không có sự trái ngược nào ở đây, Chúa luôn có lý do của Chúa : Hãy đi khắp thế gian, đúng rồi, nhưng trước khi chúng ta đi đến những nơi khác, hãy làm cho nơi mình ở thấm đẫm Lời Chúa. Và quan trọng nhất là trước khi đi rao giảng cho người khác, bản thân người tông đồ phải là người có “quyền hành trên các thần ô uế”.
Trong giáo xứ, hẳn bạn là con chiên ngoan hiền, nhưng rất có thể bên cạnh bạn có nhiều con chiên đang lầm đường lạc lối, chẳng hạn trong gia đình, họ hàng, láng giềng của bạn… Họ đang sống không đúng với đường lối của Chúa, của Giáo hội. Vâng lệnh Chúa, bạn hãy đến với họ….
Lạy Chúa, vào đạo thì dễ, giữ đạo mới khó. Vì nhiều lý do khác nhau, xung quanh chúng con vẫn còn những anh chị em đang sai lạc trong đức tin, sống xa rời Chúa. Xin cho chúng con hôm nay biết can đảm chiến thắng “các thần ô uế” đang hiện diện trong chính đời sống chúng con. Nhờ đó, chúng con can đảm giới thiệu Chúa cho những anh chị em chung quanh. Amen

FX

About Thủy Nguyễn

Kiểm tra

LỜI CHÚA THỨ HAI 29/8

29/08/2016 – Thứ hai tuần 22 thường niên – Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *