Home / Suy Niệm Lời Chúa / LỜI CHÚA THỨ TƯ 20/7

LỜI CHÚA THỨ TƯ 20/7

20/07/2016 – Thứ tư tuần 16 thường niên.

Lời Chúa: Mt 13, 1-9
Ngày ấy, Chúa Giêsu ra khỏi nhà và đi đến ngồi ở ven bờ biển. Dân chúng tụ tập quanh Người đông đảo đến nỗi Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Và Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói:
“Này đây, có người gieo giống đi gieo lúa. Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim trời bay đến ăn mất. Có hạt rơi xuống trên đá sỏi, chỗ có ít đất, nó liền mọc lên, vì không có nhiều đất. Khi mặt trời mọc lên, bị nắng gắt, và vì không đâm rễ sâu, nên nó khô héo. Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc um tùm, nên nó chết nghẹt. Có hạt rơi xuống đất tốt và sinh hoa kết quả, có hạt được một trăm, có hạt được sáu mươi, hạt ba mươi. Ai có tai để nghe, thì hãy nghe”.

Suy Niệm:
Lời cầu nguyện của một thanh niên tĩnh tâm trong một đan viện: ‘Lạy Chúa, con nhận thấy chính con là tất cả ba mảnh đất ấy: đường đi, đá sỏi, gai góc. Nhưng xin hãy giúp đỡ con, xin làm cho con biết làm việc trên mảnh đất lòng con để có thể biến nó nên mảnh đất tốt cho lời Chúa, cho tình yêu của Chúa, cho Nước Chúa’, để con có thể nhổ đi mọi gai góc lấy chỗ cho hạt giống tốt…múc lấy nước ân sủng để tưới lên những gì mà Chúa đã gieo. Amen.

FX

About Thủy Nguyễn

Kiểm tra

LỜI CHÚA THỨ HAI 29/8

29/08/2016 – Thứ hai tuần 22 thường niên – Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *