Home / Suy Niệm Lời Chúa / LỜI CHÚA THỨ TƯ 17/2

LỜI CHÚA THỨ TƯ 17/2

17/02/2016 – Thứ tư tuần 1 Mùa Chay.

Lời Chúa: Lc 11, 29-32
Khi ấy, thấy dân chúng từng đoàn lũ tụ tập lại, Chúa Giêsu phán rằng: “Dòng giống này là dòng giống gian ác. Chúng đòi điềm lạ, nhưng sẽ không ban cho chúng điềm lạ nào, ngoài điềm lạ của tiên tri Giona. Vì Giona đã nên điềm lạ cho dân thành Ninivê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là điềm lạ cho dòng giống này như vậy. Ðến ngày phán xét, nữ hoàng phương nam sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì bà đã từ tận cùng trái đất mà đến nghe sự khôn ngoan của Salomon. Nhưng ở đây còn có người hơn Salomon. Dân thành Ninivê cũng sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì họ đã sám hối theo lời Giona giảng, nhưng ở đây còn có người hơn Giona nữa”.

Suy Niệm:
Ở đời, có quá nhiều sự lừa lọc, quá nhiều chiêu thức con người đã nghĩ ra để lường gạt lẫn nhau. Có biết bao cuộc đời đã chìm ngập trong thất vọng vì bị lừa tình. Có biết bao cuộc đời khốn khổ lầm than vì bị lừa tiền. Có biết bao nhiêu người sự nghiệp tiêu tan vì quá tin người, đến nỗi mất cả danh dự, địa vị và mất cả công ăn việc làm mà còn phải mang nợ vào thân. Nhìn lại lịch sử cứu độ từ thời nguyên tổ cho đến con cháu các ngài hôm nay đều dễ tin vào những chuyện phù phiếm, giả dối của ma qủy hơn là lời chân thật của Thiên Chúa. Ngay cả khi Chúa Giêsu, sự Khôn Ngoan, và Lời của Thiên Chúa đến với dân Do thái thì lại bị họ khước từ và không tin.
Còn chúng ta thì sao? cho dù từ trong sâu thẳm vẫn tin có Thiên Chúa, vẫn đủ khôn ngoan để phân định điều tốt điều xấu, điều nên làm hay không nên làm, nhưng quả cấm vẫn hái. Vẫn khước từ lời kêu gọi sám hối khi ngại tuân giữ, hoặc không muốn dứt bỏ một thói quen, một đam mê xấu nào đó trong những điều rao giảng của Chúa Giêsu hoặc của Giáo hội Ngài. Làm điều xấu vẫn thấy hổ thẹn, nhưng nhiều người vì ham lợi lộc vật chất, ham thú vui mau qua vẫn cố tình giả điếc làm ngơ để được sống theo đam mê xác thịt của mình. Nhiều người vẫn không chế ngự được bản thân, nên vẫn sa đi ngã lại trong những tội lỗi của đam mê lầm lạc.
Ước chi hôm nay chúng ta nghe tiếng Chúa, đừng cứng lòng và đừng thách thức Chúa nữa. Chúa chính là sự Khôn Ngoan tối cao; và nghe lời Chúa chính là sám hối phục thiện. Hãy làm điều lành, chớ làm điều dữ để được sống trong an bình hạnh phúc ngay tại đời này và đời sau. Amen.

FX

About Thủy Nguyễn

Kiểm tra

LỜI CHÚA THỨ HAI 29/8

29/08/2016 – Thứ hai tuần 22 thường niên – Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *