Home / Suy Niệm Lời Chúa / LỜI CHÚA THỨ SÁU 9/10

LỜI CHÚA THỨ SÁU 9/10

09/10 – Thứ Sáu tuần 27 thường niên.

Lời Chúa: Lc 11, 15-26
Khi ấy, (lúc Chúa Giêsu trừ quỷ), thì có mấy người trong dân chúng nói rằng: “Ông ta nhờ tướng quỷ Bêelgiêbút mà trừ quỷ”. Mấy kẻ khác muốn thử Người, nên xin Người một dấu lạ từ trời xuống.
Nhưng Người biết ý của họ, liền phán: “Nước nào tự chia rẽ, sẽ diệt vong, và nhà cửa sẽ sụp đổ chồng chất lên nhau. Vậy nếu Satan cũng tự chia rẽ, thì nước nó làm sao đứng vững được? Bởi các ngươi bảo Ta nhờ Bêelgiêbút mà trừ quỷ, vậy nếu Ta nhờ Bêelgiêbút mà trừ quỷ, thì con cái các ngươi nhờ ai mà trừ? Bởi đó chính con cái các ngươi sẽ xét xử các ngươi. Nhưng nếu Ta nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, ắt là nước Thiên Chúa đã đến giữa các ngươi rồi.
“Khi có người khoẻ mạnh và võ trang đầy đủ canh giữ nhà mình, thì của cải người đó được an toàn. Nhưng nếu có người mạnh hơn xông đến đánh bại hắn, thì sẽ tước hết khí giới hắn tin tưởng, và làm tiêu tán hết những gì đã tước đoạt. Ai không thuận với Ta là nghịch cùng Ta, và ai không thu góp với Ta là phân tán.
“Khi thần ô uế ra khỏi người nào, thì nó đi dông dài những nơi khô ráo, tìm chỗ nghỉ ngơi, nhưng không tìm được, nên nó nói rằng: “Ta sẽ trở lại nhà ta, nơi ta đã ra đi”. Khi đến nơi, nó thấy nhà đó đã được quét sạch và sắp đặt ngăn nắp. Bấy giờ nó đi rủ bảy tà thần khác hung ác hơn nó, chúng vào cư ngụ ở đó. Và tình trạng sau cùng của người ấy trở nên tệ hại hơn trước”.

Suy Niệm:
“Ông ta nhờ tướng quỷ Bêelgiêbút mà trừ quỷ”. Khi lý luận như vậy, một mặt họ cho rằng Chúa Giêsu cũng chính là tướng quỷ, mặt khác họ cho rằng quỷ dùng chiêu thức: “Gậy ông đập lưng ông”. Chính ma quỷ khi bị Chúa Giêsu đuổi khỏi người bị quỷ ám đã tuyên xưng về Chúa Giêsu: là con Thiên Chúa( Mt 8,24), và hơn nữa, nước nào tự chia rẽ làm sao đứng vững được.
Thế lực của sự dữ vẫn còn, hiện nay, vì con người có tự do, có thể chọn lựa hoăc theo Chúa hoặc theo ma quỷ. Tuy nhiên, đối với những cám dỗ của ma quỷ, đừng nghĩ rằng mình đủ mạnh, mình là tướng có thể thắng được quỷ. Chúa dạy phải có một thái độ dứt khoát mạnh mẽ, không thể chung đường với cám dỗ được. “Ai không thuận với ta là nghịch cùng ta, và ai không thu góp với ta là phân tán”
Lạy Chúa, xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, cho chúng con biết mạnh mẽ can đảm từ chối cám dỗ để cùng với Chúa xây dưng thế giới công bằng huynh đệ ngay giữa trần gian này. Amen.

CHA XỨ

FX HOÀNG LINH

About Thủy Nguyễn

Kiểm tra

LỜI CHÚA THỨ HAI 29/8

29/08/2016 – Thứ hai tuần 22 thường niên – Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *