Home / Suy Niệm Lời Chúa / LỜI CHÚA THỨ SÁU 8/7

LỜI CHÚA THỨ SÁU 8/7

08/07/2016 – Thứ sáu tuần 14 thường niên.

Lời Chúa: Mt 10, 16-23
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: “Này, Thầy sai các con đi như những con chiên ở giữa sói rừng. Vậy các con hãy ở khôn ngoan như con rắn và đơn sơ như bồ câu. Các con hãy coi chừng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho công nghị, và sẽ đánh đập các con nơi hội đường của họ. Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì Thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại được biết. Nhưng khi người ta bắt nộp các con, thì các con đừng lo nghĩ phải nói thế nào và nói gì? Vì trong giờ ấy sẽ cho các con biết phải nói gì; vì chưng, không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con nói trong các con.
“Anh sẽ đem nộp giết em, cha sẽ nộp con, con cái sẽ chống lại với cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh Thầy, các con sẽ bị mọi người ghen ghét, nhưng ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ. Khi người ta bắt bớ các con trong thành này, thì hãy trốn sang thành khác. Thầy bảo thật các con: Các con sẽ không đi khắp hết các thành Israel cho đến khi Con Người đến”.

Suy Niệm:
Tuyên xưng đức tin không chỉ đơn thuần là dùng miệng đọc ra một vài công thức giáo lý đức tin, nhưng còn là chấp nhận “vì danh Thầy, các con sẽ bị mọi người ghen ghét”. “Mọi người” có thể là những người không cùng niềm tin, không cùng ý thức hệ… và cả những người cùng cộng đoàn, cùng niềm tin….”Ghen ghét” có khi không phải vì giáo lý sai lầm hay một niềm tin mù quáng, mà chỉ vì đụng chạm đến tư lợi đến cái tôi cồng kềnh…
Tuy nhiên, “ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ”. Xin cho chúng con mạnh dạn theo Chúa và thực hành niềm tin trong chính cuộc sống hằng ngày. Và dẫu bị hiểu lầm chống đối, loại trừ từ nhiều phía, nhưng xin cho chúng con luôn xác tín Chúa vẫn ở bên con và trong con “mọi ngày cho đến tận thế”. Amen.

FX

About Thủy Nguyễn

Kiểm tra

LỜI CHÚA THỨ HAI 29/8

29/08/2016 – Thứ hai tuần 22 thường niên – Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *