Home / Suy Niệm Lời Chúa / LỜI CHÚA THỨ SÁU 18/3

LỜI CHÚA THỨ SÁU 18/3

18/03/2016 – Thứ sáu tuần 5 Mùa Chay.

Lời Chúa: Ga 10, 31-42
Khi ấy, người Do-thái lượm đá để ném Chúa Giêsu. Người lên tiếng hỏi rằng: “Ta đã cho các ngươi thấy nhiều việc tốt lành bởi Cha Ta. Vậy vì việc nào mà các ngươi muốn ném đá Ta?”
Người Do-thái trả lời: “Chúng tôi muốn ném đá ông không phải vì việc lành, nhưng vì một lời lộng ngôn, bởi vì ông chỉ là người mà lại tự cho mình là Thiên Chúa”.
Chúa Giêsu đáp lại: “Nào trong sách luật của các ngươi không có chép câu này: “Ta đã nói: các ngươi là thần”? Vậy nếu sách luật gọi những kẻ được nghe lời Chúa là thần, mà Kinh Thánh không thể huỷ diệt được, thì tại sao các ngươi nói với Ðấng đã được Chúa Cha thánh hoá và sai đến trong trần gian rằng “Ông nói lộng ngôn”, vì Ta đã nói Ta là Con Thiên Chúa? Nếu Ta không làm những việc của Cha Ta, thì các ngươi đừng tin Ta. Nhưng nếu Ta làm những việc đó, thì dầu các ngươi không muốn tin Ta, cũng hãy tin vào các việc đó, để các ngươi biết và tin rằng: Cha ở trong Ta, và Ta ở trong Cha”.
Bởi đó họ tìm cách bắt Người, nhưng Người thoát khỏi tay họ. Người lại qua bên kia sông Giođan, nơi trước kia Gioan đã làm phép rửa. Và Người ở lại đó. Có nhiều kẻ đến cùng Người. Họ nói: “Gioan đã không làm một phép lạ nào. Nhưng mọi điều Gioan nói về người này đều đúng cả”. Và có nhiều kẻ tin Người.

Suy Niệm:

Sống trong cuộc đời, có lẽ đã hơn một lần, ai đó đã nói cho chúng ta về một sự thật nhưng chúng ta không muốn chấp nhận sự thật đó vì một lẽ đơn giản: sự thật đã không xảy ra theo ý mình muốn. Cho nên người đời mới nói “sự thật mất lòng”. Đây cũng là điều xảy ra với dân Do thái ngày xưa.
Như thánh sử Gioan kể lại, những người Do thái đã không chấp nhận Chúa Giêsu là Đấng cứu thế. Bởi phần đông người Do thái thời ấy có một quan niệm hoàn toàn trần tục về Đấng Messias. Làm sao có thể tin được một Đấng Messias “ngự giá mây trời” lại xuất thân từ một miền quê hẻo lánh? Làm sao có thể tin được một vị lãnh tụ chẳng hề có ban bệ, trụ sở mà suốt ngày chỉ đàn đúm với bọn khố rách áo ôm và phường tội lỗi? Làm sao có thể tin được một Đấng cứu thế sẽ giải phóng dân tộc lại chẳng có thế lực, vũ khí và uy quyền, mà chỉ có những lời rao giảng về sám hối, yêu thương và tha thứ?. Nếu họ nghe theo Chúa thì cuộc sống của họ sẽ bị đảo lộn tất cả, làm cho họ phải thay đổi quan niệm sống. Cho nên, họ đã không đủ can đảm chấp nhận và bực tức ném đá Chúa.
Trong cuộc sống hôm nay, nhiều người tuy không tức giận khi nghe Lời Chúa, nhưng lại dửng dưng đối với Lời Chúa, nghe cũng như không nghe, Lời Chúa không có ảnh hưởng nào trong cuộc sống của họ. Sở dĩ, họ dửng dưng với Lời Chúa. Bởi vì, khi chấp nhận Lời Chúa, thì đòi họ phải thay đổi quan niệm sống, phải dấn thân hy sinh, phải thay lối đổi đường, mà bản thân họ lại không muốn thay đổi. Thái độ ấy có khác gì thái độ bực tức của người Pharisiêu ngày xưa.
Xin đừng để con bẻ ngoặt Lời Chúa và bắt Tin Mừng uốn theo quan niệm riêng tư để khéo léo che đậy cái tôi đầy tham vọng của con. Amen.

FX

About Thủy Nguyễn

Kiểm tra

LỜI CHÚA THỨ HAI 29/8

29/08/2016 – Thứ hai tuần 22 thường niên – Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *