Home / Suy Niệm Lời Chúa / LỜI CHÚA THỨ NĂM 7/7

LỜI CHÚA THỨ NĂM 7/7

07/07/2016 – Thứ Năm đầu tháng, tuần 14 thường niên.

Lời Chúa: Mt 10, 7-15
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: “Các con hãy đi rao giảng rằng “Nước Trời đã gần đến”. Hãy chữa những bệnh nhân, hãy làm cho kẻ chết sống lại, hãy làm cho những kẻ phong cùi được sạch và hãy trừ quỷ. Các con đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không. Các con chớ mang vàng bạc, tiền nong trong đai lưng, chớ mang bị đi đường, chớ đem theo hai áo choàng, chớ mang giày dép và gậy gộc, vì thợ thì đáng được nuôi ăn.
“Khi các con vào thành hay làng nào, hãy hỏi ở đó ai là người xứng đáng, thì ở lại đó cho tới lúc ra đi. Khi vào nhà nào, các con hãy chào rằng: “Bình an cho nhà này”. Nếu nhà ấy xứng đáng thì sự bình an của các con sẽ đến với nhà ấy. Nhưng nếu ai không tiếp rước các con và không nghe lời các con, thì hãy ra khỏi nhà hay thành ấy và giũ bụi chân các con lại. Thật, Thầy bảo các con: Trong ngày phán xét, đất Sôđôma và Gômôra sẽ được xét xử khoan dung hơn thành ấy”.

Suy Niệm:

Người môn đệ được sai đi không phải như người làm công, làm hết ngày, hết giờ, hay như công chức quan liêu, đến để hạch sách, nhũng nhiễu. Trái lại, người môn để phải mang trái tim yêu thương của Chúa, sự trăn trở của Chúa, nên Chúa dạy: “Đi đường, đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi dép hay cầm gậy”. Sứ mạng người môn đệ là Tin mừng; sự trao tặng của người môn đệ là bình an; hy sinh của người môn đệ là niềm vui, và thành quả của môn đệ là hạnh phúc. Vì thế người kitô hữu hãy “Để cho Lòng Thương Xót điều khiển chính là một nét đặc trưng chính yếu của Thiên Chúa. Quyền năng của Ngài được biểu lộ ngay trong đó.”
Lạy Chúa! Qua Bí tích Rửa Tội, chúng con được trở nên môn đệ và được tham dự vào sứ mạng của Chúa Giêsu. Xin cho chúng con ý thức rằng truyền giáo là bổn phận đòi buộc của mọi Kitô hữu. Xin đừng để chúng con cảm thấy xa lạ với trách nhiệm này, nhưng sẵn sàng mặc lấy hành trang Chúa trao và ra đi đến mọi miền biên cương của thế giới. Amen.

FX

About Thủy Nguyễn

Kiểm tra

LỜI CHÚA THỨ HAI 29/8

29/08/2016 – Thứ hai tuần 22 thường niên – Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *