Home / Suy Niệm Lời Chúa / LỜI CHÚA THỨ NĂM 3/12

LỜI CHÚA THỨ NĂM 3/12

03/12/2015 – Thứ Năm, Tuần I Mùa Vọng.
Kính Thánh Phanxicô Xavier.
Mc 16, 15-20

Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với mười một môn đệ và phán: “Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép Rửa, thì sẽ được cứu độ; ai không Tin, sẽ bị luận phạt. Và đây là những phép lạ đi theo những người đã tin: nhân danh Thày, họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng mới lạ, cầm rắn trong tay, và nếu uống phải chất độc, thì không bị hại; họ đặt tay trên những người bệnh, và bệnh nhân sẽ được lành mạnh”. Vậy sau khi nói với các môn đệ, Chúa Giêsu lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Phần các ông, các ông đi rao giảng khắp mọi nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông và củng cố lời giảng dạy bằng những phép lạ kèm theo.

Suy Niệm:

Đọc lại cuộc đời của thánh Phanxico Xavier, khiến ta khâm phục lòng nhiệt huyết, hăng say loan báo Tin mừng của thánh nhân. Sinh năm 1506 tại Tây Ban Nha, trong một gia đình giàu có, được ăn học, trở thành giáo sư nổi tiếng tại nước Pháp. Chỉ một câu nói của thánh Ingatiô “Ðược lời lãi cả và thế gian mà mất linh hồn nào được ích gì”, thánh nhân đã bỏ tất cả, lên đường truyền giáo tại: Ấn Ðộ, Malaysia, Indonesia, Macao, Nhật Bản,Trung Hoa.

Mười năm trời dòng dã, thánh nhân đã đem về cho Chúa biết bao nhiêu linh hồn. Trái tim của Phanxico chưa muốn dừng ở đó, ngài muốn đến Trung Hoa, nhưng vì kiệt sức, thánh nhân đã qua đời, ngày 03/12/1552, tại hòn đảo Thượng Xuyên, mắt vẫn hướng về Quảng Đông, chỉ cách 14 cây số. Trong lúc hấp hối, miệng thánh nhân vẫn mấp máy lời thân thưa “Lạy Chúa, còn nữa, còn nữa…”

“Lạy Chúa còn nữa”, còn nhiều lắm! Hơn 90 triệu anh chị em trên hình chữ S chưa biết Chúa Kitô. Xin cho chúng con một xíu lòng nhiệt huyết truyền giáo của thánh Phanxicô, để can đảm, giới thiệu Tin mừng cho muôn dân. Con tin rằng dù với chỉ một chút long nhiệt tình có được trong chúng con, Tin mừng sẽ được nhiều người biết đến. Amen.

FX HOÀNG LINH

About Thủy Nguyễn

Kiểm tra

LỜI CHÚA THỨ HAI 29/8

29/08/2016 – Thứ hai tuần 22 thường niên – Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *