Home / Suy Niệm Lời Chúa / LỜI CHÚA THỨ NĂM 17/12

LỜI CHÚA THỨ NĂM 17/12

Ngày 17/12/2015.

Lời Chúa: Mt 1,1-17
1 Đây là gia phả Đức Giê-su Ki-tô, con cháu vua Đa-vít, con cháu tổ phụ Áp-ra-ham :
2 Ông Áp-ra-ham sinh I-xa-ác ; I-xa-ác sinh Gia-cóp ; Gia-cóp sinh Giu-đa và các anh em ông này ; 3 Giu-đa ăn ở với Ta-ma sinh Pe-rét và De-rác ; Pe-rét sinh Khét-xơ-ron ; Khét-xơ-ron sinh A-ram ; 4 A-ram sinh Am-mi-na-đáp ; Am-mi-na-đáp sinh Nác-son ; Nác-son sinh Xan-môn ; 5 Xan-môn lấy Ra-kháp sinh Bô-át ; Bô-át lấy Rút sinh Ô-vết ; Ô-vết sinh Gie-sê ; 6 ông Gie-sê sinh Đa-vít.
Vua Đa-vít lấy vợ ông U-ri-gia sinh Sa-lô-môn ; 7 Sa-lô-môn sinh Rơ-kháp-am ; Rơ-kháp-am sinh A-vi-gia ; A-vi-gia sinh A-xa ; 8 A-xa sinh Giơ-hô-sa-phát ; Giơ-hô-sa-phát sinh Giô-ram ; Giô-ram sinh Út-di-gia ; 9 Út-di-gia sinh Gio-tham ; Gio-tham sinh A-khát ; A-khát sinh Khít-ki-gia ; 10 Khít-ki-gia sinh Mơ-na-se ; Mơ-na-se sinh A-môn ; A-môn sinh Giô-si-gia ; 11 Giô-si-gia sinh Giơ-khon-gia và các anh em vua này ; kế đó là thời lưu đày ở Ba-by-lon.
12 Sau thời lưu đày ở Ba-by-lon, Giơ-khon-gia sinh San-ti-ên ; San-ti-ên sinh Dơ-rúp-ba-ven ; 13 Dơ-rúp-ba-ven sinh A-vi-hút ; A-vi-hút sinh En-gia-kim ; En-gia-kim sinh A-do ; 14 A-do sinh Xa-đốc ; Xa-đốc sinh A-khin ; A-khin sinh Ê-li-hút ; 15 Ê-li-hút sinh E-la-da ; E-la-da sinh Mát-than ; Mát-than sinh Gia-cóp ; 16 Gia-cóp sinh Giu-se, chồng của bà Ma-ri-a, bà là mẹ Đức Giê-su cũng gọi là Đấng Ki-tô.
17 Như thế, tính chung lại thì : từ tổ phụ Áp-ra-ham đến vua Đa-vít, là mười bốn đời ; từ vua Đa-vít đến thời lưu đày ở Ba-by-lon, là mười bốn đời ; và từ thời lưu đày ở Ba-by-lon đến Đức Ki-tô, cũng là mười bốn đời.

Suy Niệm:
Gia phả của Chúa Giêsu cho chúng ta biết nhiều điều về Chúa Giêsu: Ngài là hậu duệ của một người mẹ thuộc dòng tộc tư tế và một người cha thuộc dòng tộc đế vương. Nhưng trên hết tất cả, Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa và là Thiên Chúa, vì Ngài là Hoa trái của cung lòng đức trinh nữ Maria và của quyền năng Thiên Chúa, như có lời chép: Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa (Lc 1,35).

Lời Chúa hôm nay chứng thực Đấng sắp ngự đến là Đấng xóa tội trần gian, Đấng cất đi mọi đau khổ của con người, Đấng đem ánh sáng chân lý vẹn toàn, dẫn dắt con người đến cuộc sống hoàn thiện, hạnh phúc muôn đời. Nhân loại đang chào đón Chúa bằng những hang đá lung linh, xinh xinh trên khắp mọi nẻo đường. Nhưng Chúa không bỏ thiên đàng để đến ngự vào những hang đá dù xa hoa đến đâu mà lạnh lẽo, vô hồn! Chúa đến để ngự vào tâm hồn những ai có hang đá là lòng tin mạnh mẽ, có cây thông là lòng cậy vững vàng, có ngôi sao là lòng mến thiết tha và máng cỏ là lòng khiêm hạ thống hối chân thành. Chúng ta đã chào đón Chúa bằng hang đá đó chưa?

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đang bị bỏ rơi nơi những anh chị em nghèo đói, bệnh tật và khổ đau. Xin cho chúng con biết chào đón Chúa không chỉ nơi những hang đá lập lóe ánh điện mà còn là và nhất là ở nơi những anh chị em đang cần đến một bàn tay nâng đỡ yêu thương của chúng con. Amen.

FX

About Thủy Nguyễn

Kiểm tra

LỜI CHÚA THỨ HAI 29/8

29/08/2016 – Thứ hai tuần 22 thường niên – Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *