Home / Suy Niệm Lời Chúa / LỜI CHUA THỨ NĂM 10/12

LỜI CHUA THỨ NĂM 10/12

10/12/2015 – thứ năm tuần 2 mùa vọng.

Lời Chúa: Mt 11, 11 – 15
(11) “Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông. (12) Từ thời Gioan Tẩy Giả cho đến bây giờ, Nước Trời phải đương đầu với sức mạnh, ai mạnh sức thì chiếm được. (13) Cho đến ông Gioan, tất cả các ngôn sứ cũng như Lề Luật đều đã nói tiên tri. (14) và nếu anh em chịu tin lời tôi, thì ông Gioan chính là Êlia, người phải đến. (15) Ai có tai nghe thì nghe.

Suy niệm:
Hằng năm, thế giới vẫn có bình chọn và giới thiệu cho mọi người biết ai là người giàu có nhất, ai là người quyền lực nhất,…
Bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói cho đám đông biết về Gioan Tẩy Giả: “Trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan”.
Gioan cao trọng không những vì ông có đời sống chay tịnh khổ hạnh, có đức tính khẳng khái dám nói lên sự thật khiến Hêrôđê -dù căm tức- vẫn kính nể; nhưng, điều chính yếu là, vì ông được Chúa chọn làm vị tiền hô dọn đường cho Chúa Cứu Thế.
Thực vậy, ngay khi chào đời, cha của Gioan là Giacaria đã thốt lên lời tiên tri: “Hài nhi hỡi, con sẽ mang ước hiệu là ngôn sứ của Đấng Tối Cao; con sẽ đi trước Chúa mở lối cho Ngài”.
Chính Chúa Giêsu cũng đã có lần nhấn mạnh đến sứ mệnh của Gioan khi nói với những người Do-thái: “Các người đi xem một tiên tri ư? Ta bảo cho các ngươi biết: và còn hơn một tiên tri nữa.” Chính ông là người Kinh Thánh đã chép rằng: “Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con đến”. Với sứ mệnh ấy, Gioan được Chúa ca tụng là “lớn nhất trong số con cái người nữ sinh ra”. Rõ ràng, ông cao trọng hơn các tiên tri trong cựu ước vì ông được diễm phúc tiếp xúc và dọn đường cho Chúa Cứu Thế.
Lạy Chúa Giêsu, mỗi người chúng con, qua bí tích rửa tội, không chỉ được Chúa mời gọi vào nước trời mà còn được Chúa trao cho sứ mệnh giới thiệu Chúa cho người khác. Xin cho chúng con, khi ca tụng ơn gọi cao cả của Gioan Tẩy giả, cũng nhận ra phẩm giá cao quý của mình và loan báo cho muôn người tin vui Chúa sắp đến. Amen

CHA XỨ

FX HOÀNG LINH

About Thủy Nguyễn

Kiểm tra

LỜI CHÚA THỨ HAI 29/8

29/08/2016 – Thứ hai tuần 22 thường niên – Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *