Home / Suy Niệm Lời Chúa / LỜI CHÚA THỨ HAI 7/3

LỜI CHÚA THỨ HAI 7/3

07/03/2016 – Thứ hai tuần 4 Mùa Chay.

Lời Chúa: Ga 4, 43-54
Khi ấy, Chúa Giêsu bỏ Samaria mà đến Galilêa. Chính Người đã nói: “Không vị tiên tri nào được kính nể nơi quê hương mình”. Khi Người đến Galilêa, dân chúng ra đón tiếp Người: Họ đã chứng kiến tất cả các việc Người làm ở Giêrusalem trong dịp lễ; vì họ cũng đi dự lễ.
Người trở lại Cana xứ Galilêa, nơi Người đã biến nước thành rượu. Bấy giờ có một quan chức nhà vua ở Capharnaum có người con trai đang đau liệt. Ðược tin Chúa Giêsu đã bỏ Giuđêa đến Galilêa, ông đến tìm Người và xin Người xuống chữa con ông sắp chết. Chúa Giêsu bảo ông: “Nếu các ông không thấy những phép lạ và những việc phi thường, hẳn các ông sẽ không tin”. Viên quan chức trình lại Người: “Thưa Ngài, xin Ngài xuống trước khi con tôi chết”. Chúa Giêsu bảo ông: “Ông hãy về đi, con ông mạnh rồi”. Ông tin lời Chúa Giêsu nói và trở về.
Khi xuống đến sườn đồi thì gặp gia nhân đến đón, báo tin cho ông biết con ông đã mạnh. Ông hỏi giờ con ông được khỏi. Họ thưa: “Hôm qua lúc bảy giờ cậu hết sốt”. Người cha nhận ra là đúng giờ đó Chúa Giêsu bảo ông: “Con ông mạnh rồi”, nên ông và toàn thể gia quyến ông đều tin. Ðó là phép lạ thứ hai Chúa Giêsu đã làm khi Người ở Giuđêa về Galilêa.

Suy Niệm:
Khi con lâm bệnh, cha mẹ nào không lo lắng. Nhìn con đau, cha mẹ nào không xót. Đôi khi cơn đau lại là cơ hội cho cha mẹ gần gũi con hơn, thắt chặc hơn tình thân trong gia đình. Khi con trai của vị quan chức nhà vua ở Capharnaum lâm bệnh sắp chết, là cơ hội để người cha thể hiện tình thương hết lòng quan tâm lo lắng. Cũng chính là cơ hội để Chúa Giêsu minh chứng và thể hiện tình thương quan tâm chữa lành cho nhân loại khổ đau. Chỉ cần nơi con người lòng tin đủ mạnh, tình thương chữa lành của Chúa sẽ sinh hiệu quả nơi hồn xác mỗi người
Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa!
Con vững tin vào tình yêu vô biên của Chúa đang trải rộng trên đời con.
Con xin Chúa củng cố đức tin non yếu của con.
Nhờ đó, con dễ dàng nhận ra những dấu lạ yêu thương của Chúa trong đời. Amen.

FX

About Thủy Nguyễn

Kiểm tra

LỜI CHÚA THỨ HAI 29/8

29/08/2016 – Thứ hai tuần 22 thường niên – Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *