Home / Suy Niệm Lời Chúa / LỜI CHÚA THỨ HAI 7/12

LỜI CHÚA THỨ HAI 7/12

07/12 – Thứ Hai tuần 2 mùa vọng – Thánh Amrôxiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.

* Thánh Amrôxiô chào đời ở Trêvêrô khoảng năm 340 trong một gia đình người Rôma. Thánh nhân theo học ở Rôma và bắt đầu sự nghiệp hiển hách ở Xiếcmiô. Năm 374, lúc đang ở Milanô, thánh nhân bất ngờ được bầu làm giám mục và được tấn phong ngày 7 tháng 12. Người trung thành thi hành bổn phận, nổi bật nhất về lòng bác ái đối với mọi người. Đối với các tín hữu, người vừa là mục tử, vừa là tôn sư. Người đã can đảm bênh vực các quyền của Hội Thánh, người vừa viết lách, vừa hoạt động để bênh vực giáo lý đức tin chân thật, chống lại những người theo phái Ariô. Người qua đời thứ bảy tuần thánh, ngày 07 tháng 04 năm 397.

LỜI CHÚA: Lc 5, 17-26
Ngày ấy, Chúa Giêsu đang ngồi giảng, có cả những người biệt phái và tiến sĩ luật từ các làng mạc xứ Galilêa, xứ Giuđêa và Giêrusalem đến nghe Người, và Người dùng quyền lực của Thiên Chúa chữa nhiều người. Người ta khiêng một người bất toại đến, họ tìm cách vào nhà để đặt người bất toại trước mặt Người. Nhưng không tìm được lối vào, vì dân chúng quá đông, họ liền trèo lên sân thượng và thả người bất toại xuống giữa cử toạ trước mặt Chúa Giêsu. Thấy lòng tin của họ, Người nói: “Hỡi người kia, tội ngươi đã được tha!”
Các luật sĩ và biệt phái bắt đầu lý luận rằng: “Người này là ai mà dám nói phạm thượng? Trừ một mình Chúa, ai có quyền tha tội?” Chúa Giêsu biết rõ điều họ suy tính, liền nói với họ: “Sao các ngươi lại nghĩ trong lòng như vậy? Nói rằng: “Các tội của ngươi đã được tha”, hay nói: “Ngươi hãy đứng dậy mà đi”, đàng nào dễ hơn? Song (như thế là) để các ngươi biết Con Người có quyền tha tội ở dưới đất”. Người nói với người bất toại rằng: “Ta bảo ngươi, hãy chỗi dậy vác giường về nhà”.
Tức thì anh ta chỗi dậy vác giường đi về nhà và ca tụng Thiên Chúa. Ai nấy đều sợ hãi và ngợi khen Thiên Chúa; họ kinh sợ và nói: “Hôm nay chúng ta đã thấy những việc lạ lùng”.

Suy Niệm:
Người bất toại trong bài Tin mừng hôm nay, có thể sẽ không gặp và được Chúa chữa lành, nếu không có những tấm lòng quảng đại giúp đỡ anh. Họ chẳng sợ bị nhiễm uế, khó khăn, mệt nhọc.. nhưng chỉ có một con tim chân thành, sẵn sàng giúp anh đến gặp Chúa, cầu mong anh được bình phục, hòa nhập với cộng đồng.
Đó cũng là điều Chúa mời gọi mỗi người chúng ta “hãy gồng gánh, nâng đỡ trách nhiệm cho nhau”. Giúp nhau nên tốt, nâng đỡ những người đau khổ khốn cùng, bệnh hoạn tật nguyền, nghèo khó, đừng làm ngơ ngoảnh mặt, nhưng hãy lấy tình Chúa mà bao phủ, chở che, ủi an, giúp họ dọn lòng gặp được Ngài qua chính sự ân cần lòng tốt của ta.
Muốn được như vậy, lòng ta cần có Chúa trước đã, tim ta cần chân tình với Chúa trước đã, nghĩa là phải dọn khỏi lòng ta mọi tính hư nết xấu, để từ đó, ta mới có thể giúp anh em dọn lòng đón Chúa. Amen

CHA XỨ

FX HOÀNG LINH

About Thủy Nguyễn

Kiểm tra

LỜI CHÚA THỨ HAI 29/8

29/08/2016 – Thứ hai tuần 22 thường niên – Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *