Home / Suy Niệm Lời Chúa / LỜI CHÚA THỨ HAI 4/7

LỜI CHÚA THỨ HAI 4/7

04/07 – Thứ Hai tuần 14 thường niên.

Lời Chúa: Mt 9, 18-26

Khi ấy, Chúa Giêsu đang nói, thì có một vị kỳ mục kia đến lạy Người mà thưa rằng: “Lạy Ngài, con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin Ngài đến đặt tay trên nó, thì nó sẽ sống lại”. Chúa Giêsu chỗi dậy, và cùng với các môn đệ, đi theo ông ấy. Và này có người đàn bà bị bệnh loạn huyết đã mười hai năm, tiến lại đàng sau Người và chạm đến gấu áo Người. Vì bà nghĩ thầm rằng: Nếu tôi được chạm đến áo Người thôi, thì tôi sẽ được khỏi. Chúa Giêsu ngoảnh lại, trông thấy bà ta, liền phán rằng: “Này con, hãy vững lòng. Đức tin của con đã cứu thoát con”. Và người đàn bà được khỏi bệnh.
Khi Chúa Giêsu đến nhà vị kỳ mục, và thấy những người thổi kèn và đám đông đang xôn xao, thì bảo rằng: “Các ngươi hãy lui ra, con bé không có chết đâu, nó ngủ đó thôi”. Họ liền nhạo cười Người. Và khi đã xua đám đông ra ngoài, Người vào cầm tay đứa bé và nó liền chỗi dậy. Tin này đồn đi khắp cả miền ấy.

Suy Niệm:
Rất nhiều người xưa cũng như nay, đến các trung tâm hành hương, chen chúc nhau để được đụng chạm các thánh tích Đức Mẹ, Chúa Giêsu, hay các thánh. Nhưng không phải ai cũng được lành bệnh theo như ý họ xin.
Trong một đám đông chen chúc như bài Tin mừng thánh Matthêu hôm nay thuật lại, không phải chỉ có mình người đàn bà bị băng huyến 12 năm đụng chạm vào Chúa Giêsu, mà rất nhiều người khác nữa. Nhưng chỉ có bà được chữa lành, bởi bà lòng tin của bà quá mạnh. Đức khiêm nhường làm bà tự nhủ “miễn sao tôi chạm vào được áo Ngài thì tôi sẽ được lành”. Quả thật, ngay lập tức bà đã khỏi bệnh. Bà ý thức được rằng mình quá bất xứng thấp hèn mà được đụng chạm vào một Đấng cực thánh.
Đời sống đức tin của mỗi chúng ta cũng phải mạnh như thế, cũng cần khiêm nhường đụng chạm vào Chúa. Để cho Chúa đụng đến cõi lòng ta, và dùng Lời của Ngài làm kim chỉ nam cho đời sống mình, siêng năng lãnh nhận bí tích, nhất là hòa giải và Thánh Thể, chắc chắn đời ta sẽ được chữa lành.
Lậy Chúa xin chữa lành con. Amen

FX HOANG LINH

About Thủy Nguyễn

Kiểm tra

LỜI CHÚA THỨ HAI 29/8

29/08/2016 – Thứ hai tuần 22 thường niên – Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *