Home / Suy Niệm Lời Chúa / LỜI CHÚA THỨ HAI 18/7

LỜI CHÚA THỨ HAI 18/7

18/07/2016 – Thứ hai tuần 16 thường niên.

Lời Chúa: Mt 12, 38-42
Khi ấy, có mấy luật sĩ và biệt phái thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ”. Người trả lời: “Thế hệ hung ác gian dâm đòi một dấu lạ! Nhưng sẽ không cho dấu lạ nào, trừ dấu lạ tiên tri Giona. Cũng như xưa tiên tri Giona ở trong bụng cá ba đêm ngày thế nào, thì Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất ba đêm ngày như vậy. Tới ngày phán xét, dân thành Ninivê sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và lên án nó, vì họ đã nghe lời tiên tri Giona mà sám hối tội lỗi, nhưng đây có Ðấng cao trọng hơn Giona. Ðến ngày phán xét, nữ hoàng phương nam sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và lên án nó: vì bà từ biên thuỳ trái đất đã đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon, nhưng đây có Ðấng cao trọng hơn Salomon”.

Suy Niệm:
Trong cùng một hoàn cảnh, người thì chúc tụng, cảm tạ và tin yêu, người thì ngạo mạn khước từ. Đó là trường hợp chúng ta vừa nghe trong tin mừng hôm nay. Trên bước đường rao giảng tin mừng, lời giảng dạy của Chúa Giêsu đã lôi cuốn rất nhiều người, nhưng cũng không thiếu những kẻ chống đối. Ngài đã làm biết bao phép lạ, kẻ tin cũng nhiều, mà người mù quáng chống đối cũng không ít. Nếu có một viên sĩ quan La Mã tin tưởng đến độ chỉ xin Chúa nói một lời thôi cũng đủ để cứu chữa người đầy tớ đang đau liệt; nếu có một người phụ nữ bị băng huyết xác tín về quyền năng chữa trị của Thiên Chúa đến độ đã tới sờ vào áo của Ngài để được lành bệnh; nếu có một đám đông đi theo Ngài vì được chứng kiến các phép lạ của Ngài, thì cũng không thiếu những nhà trí thức gồm các kinh sư và biệt phái không hề tin tưởng vào sức mạnh của Ngài được thể hiện qua các phép lạ, họ yêu cầu Chúa làm một phép lạ vĩ đại hơn nửa để họ tin.
Còn chúng ta thì sao? Lời Chúa hôm nay cũng đang chất vấn về thái độ đức tin của mỗi người chúng ta. Người Do thái không tin và chống lại Chúa, còn ta nếu tin thì phải thay đổi cuộc sống theo lời Chúa dạy. Thánh Giacôbê cho biết, tin mà không hành động thì cũng bằng không; ma quỉ cũng tin, cũng tuyên xưng Chúa là Con Thiên Chúa: Hỡi ông Giêsu, chúng tôi biết ông là Con Thiên Chúa, nhưng nó đã sa hỏa ngục. Có đạo mà không có đức thì cũng bằng không. Có đạo mà sống dửng dưng với những đòi hỏi của Phúc âm thì cũng bằng không mà thôi. Nguyện xin Chúa ban ơn trợ giúp để dầu đứng trước gian nguy chúng ta luôn can đảm sống đức tin giữa thế giới hôm nay. Amen.

FX

About Thủy Nguyễn

Kiểm tra

LỜI CHÚA THỨ HAI 29/8

29/08/2016 – Thứ hai tuần 22 thường niên – Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *