Home / Suy Niệm Lời Chúa / LỜI CHÚA THỨ HAI 11/4

LỜI CHÚA THỨ HAI 11/4

11/04/2016 – Thứ Hai tuần 3 Phục Sinh.

Lời Chúa: Ga 6, 22-29
Hôm sau, đám người còn ở lại bên kia biển thấy rằng không có thuyền nào khác, duy chỉ có một chiếc, mà Chúa Giêsu không lên thuyền đó với các môn đệ, chỉ có các môn đệ ra đi mà thôi. Nhưng có nhiều thuyền khác từ Tibêria đến gần nơi dân chúng đã được ăn bánh. Khi đám đông thấy không có Chúa Giêsu ở đó, và môn đệ cũng không, họ liền xuống các thuyền kia và đến Capharnaum tìm Chúa Giêsu.
Khi gặp Người ở bờ biển bên kia, họ nói với Người: “Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ?” Chúa Giêsu đáp: “Thật, Ta bảo thật các ngươi, các ngươi tìm ta không phải vì các ngươi đã thấy những dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê. Các ngươi hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống đời đời, là của ăn Con Người sẽ ban cho các ngươi. Người là Đấng mà Thiên Chúa Cha đã ghi dấu”. Họ liền thưa lại rằng: “Chúng tôi phải làm gì để gọi là làm việc của Thiên Chúa?” Chúa Giêsu đáp: “Đây là công việc của Thiên Chúa, là các ngươi hãy tin vào Đấng Ngài sai đến”.

Suy Niệm:
Như nhóm người Do-thái trong trình thuật Tin mừng hôm nay, có những người theo Đức Giê-su chỉ vì để có ‘bánh’ ăn; vì thế mà có câu ‘đi đạo lấy gạo con ăn’.
Cũng có những người đến với Thiên Chúa chỉ là để trưng diện quần áo đẹp hoặc để anh em đồng đạo khỏi dị nghị, hay chỉ là để trấn an lương tâm.
Chuyện kể rằng: Tại một khu rừng nọ, Chúa Tể Sơn lâm có thói quen tế lễ Mặt trời cứ mỗi đầu tháng một lần do phượng hoàng làm chủ sự. Cuộc lễ này rất náo nhiệt vì có mặt tất cả mọi thần dân trong xứ sở rừng hoang này, từ chim bay trên trời cho đến tôm càng khe đá, từ báo đốm, khỉ đen, cho đến chuột nhũi, ếch ộp… đều hội đủ; và điều này khiến Chúa Tể sơn lâm rất hài lòng; vì vậy, lúc nào cũng thế, cứ sau khi cúng tế là Ngài thiết đãi thần dân một bữa tiệc thật hậu hĩ. Tuy nhiên, vào một ngày đầu tháng nọ, như thường lệ, Chúa Tể sơn lâm đến địa điểm tế lễ và Ngài rất ngạc nhiên vì chỉ thấy bóng một vài thần dân như rùa già, ong thợ, kiến đen đến dự. Để trả lời cho thắc mắc này, phượng hoàng giải thích: Tâu Chúa Tể, bởi vì thần đã tung tin là do sức khỏe không ổn, buổi tế lễ hôm nay Chúa Tể sơn lâm không tới dự được, nên cũng không có tiệc tùng nữa. Bây giờ Chúa Tể sơn lâm mới vỡ lẽ, thần dân chẳng thành tâm tế lễ Thần Mặt trời mà họ đến chỉ là vì Ngài, và vì được ăn uống.
Chúng ta đi nhà thờ, đến với Chúa là vì cái gì?
Đức Giê-su mời gọi: 27 “Hãy lao công đừng vì lương thực hư nát,
nhưng vì lương thực sẽ lưu lại mãi đến sự sống đời đời,
mà Con Người sẽ ban cho các ngươi,
vì chính Ngài là Ðấng mà Cha và là Thiên Chúa đã niêm ấn”.
Và việc lao công vì lương thực mang lại sự sống đời đời chính là: “Tin vào Đấng Thiên Chúa sai đến” – là chính Đức Giê-su Ki-tô – Ngài là Bánh sự sống.
Như thế đời sống tin vào Đức Giê-su Ki-tô rất quan trọng để được sống đời đời.
Lạy Chúa, xin ban cho chúng con Thần Trí khôn ngoan để biết phân định và lựa chọn đúng đắn trong cuộc sống; Để chúng con biết lao công vì ‘lương thực không hư nát’ bằng việc yêu mến và dọn lòng siêng năng lãnh nhận Thánh Thể Chúa, nhờ đó chúng con có đủ năng lực và sức mạnh mà thực thi những Lời Chúa dạy – lao công vì cuộc sống trường tồn. Amen.

FX

About Thủy Nguyễn

Kiểm tra

LỜI CHÚA THỨ HAI 29/8

29/08/2016 – Thứ hai tuần 22 thường niên – Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *