Home / Suy Niệm Lời Chúa / LỜI CHÚA THỨ HAI 11/1

LỜI CHÚA THỨ HAI 11/1

11/01/2016 – Thứ Hai tuần 1 thường niên.

LỜI CHÚA: Mc 1, 14-20
Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilêa, rao giảng Tin Mừng của nước Thiên Chúa, Người nói: “Thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến; anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng”. Ðang lúc đi dọc theo bờ biển Galilêa, Người thấy Simon và em là Anrê đang thả lưới xuống biển, vì các ông là những người đánh cá. Chúa Giêsu bảo các ông: “Hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những kẻ chài lưới người”. Lập tức bỏ lưới, các ông theo Người. Ði xa hơn một chút nữa, Người thấy Giacôbê con ông Giêbêđê và em là Gioan đang xếp lưới trong thuyền, Người liền gọi các ông. Hai ông bỏ cha là Giêbêđê ở lại trên thuyền cùng với các người làm công, và đi theo Người.

Suy Niệm:
Mahatma Gandhi hồi nhỏ có tật xấu hay ăn trộm. Lúc cần tiền, ông lấy đồ của cha mình, bán lấy tiền trả bạn. Lương tâm ông cắn rứt, muốn xin lỗi nhưng vì xấu hổ, lại hãi, không biết nói thế nào. Cuối cùng ông viết vào tờ giấy và đưa cho cha mình. Cha ông đọc xong thờ thú tội, liềm nhắm mắt lại, xé nát tờ giấy, ông ôm chầm lấy Gandhi và nói “Biết lỗi mình là điều rất tốt”.
Khởi đầu cho tất cả những lời rao giảng tin mừng cứu độ, đó là lời rao giảng về việc sám hối. Con người cần sám hối để thấy mình tội lỗi và cần được Thiên Chúa cứu độ. Con người cần sám hối để thấy giới hạn thiếu sót nơi mình và tin vào tình yêu thương xót cứu độ của Chúa.
Xin cho con hôm nay nhận ra những thiếu sót giới hạn của mình, để thành tâm xin ơn tha thứ từ nơi Chúa và mọi người. Amen.

FX

About Thủy Nguyễn

Kiểm tra

LỜI CHÚA THỨ HAI 29/8

29/08/2016 – Thứ hai tuần 22 thường niên – Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *