Home / Suy Niệm Lời Chúa / LỜI CHÚA THỨ BẢY 23/7

LỜI CHÚA THỨ BẢY 23/7

23/07 – Thứ bảy tuần 16 thường niên –

Lời Chúa: Mt 13, 24-30
Khi ấy, Chúa Giêsu phán một dụ ngôn khác cùng dân chúng rằng: Nước trời giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Trong lúc mọi người ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo cỏ lùng vào ngay giữa lúa, rồi đi mất.
Khi lúa lớn lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng lộ ra. Đầy tớ chủ nhà đến nói với ông rằng: “Thưa ông, thế ông đã không gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Vậy cỏ lùng từ đâu mà có?” Ông đáp: “Người thù của ta đã làm như thế”. Đầy tớ nói với chủ: “Nếu ông bằng lòng, chúng tôi xin đi nhổ cỏ”. Chủ nhà đáp: “Không được, kẻo khi nhổ cỏ lùng, các anh lại nhổ luôn cả lúa chăng. Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt. Và đến mùa, ta sẽ dặn thợ gặt: Các anh hãy nhổ cỏ lùng trước, rồi bó lại từng bó mà đốt đi, sau mới thu lúa lại chất vào lẫm cho ta”.

Suy Niệm: Nhiều người, xưa cũng như nay, vẫn tự hỏi: Tại sao kẻ xấu vẫn ung dung tồn tại, không bị trừng phạt, hay cỏ lùng vẫn để cho mọc lên mà không nhổ đi ngay tức khắc? Quả thực nếu cỏ lùng bị nhổ ngay tức khắc chắc chắn lúa sẽ bị ảnh hưởng. Nếu người xấu bị tai họa, kẻ gian ác bị trừng trị ngay tức khắc, lúc đó người ta sẽ sống tốt vì sợ hãi hơn là yêu mến. Trần thế là trường học để ta luyện tập nhân đức yêu thương và là nơi luyện lòng trông cậy. Chỉ có thử thách mới làm cho đức tin và tình yêu triển nở. Hơn nữa, dẫu con người có lỗi phạm nhưng Chúa nhân từ vẫn kiên nhẫn đợi chờ họ ăn năn hối cải hầu được cứu độ.
Lạy Chúa, con thấy chính con là cỏ lùng đã được Chúa cho tồn tại đến hôm nay, xin ban cho con biết chấp nhận người khác, cảm thông chịu đựng lẫn nhau. Khi thấy người khác lầm lỗi xin giúp con biết kiên nhẫn nhắc bảo, cầu nguyện và khích lệ nhau. Chúa bao dung và kiên nhẫn chờ đợi con, xin cho con cũng biết bao dung và kiên nhẫn chờ đợi anh em con. Chúa hy vọng con sẽ hoán cải nên tốt, xin cho con biết hy vọng về người khác như vậy. Amen.

FX

About Thủy Nguyễn

Kiểm tra

LỜI CHÚA THỨ HAI 29/8

29/08/2016 – Thứ hai tuần 22 thường niên – Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *