Home / Suy Niệm Lời Chúa / LỜI CHÚA THỨ BA 22/12

LỜI CHÚA THỨ BA 22/12

22/12/2015 – Thứ Ba tuần 4 mùa vọng.

LỜI CHÚA: Lc 1, 46-56
Khi ấy, Maria nói rằng: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Ðấng Cứu Ðộ tôi, vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa. Từ nay muôn thế hệ sẽ khen tôi có phước, vì Ðấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại, và danh Ngài là thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia dành cho những ai kính sợ Chúa. Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai lòng trí kiêu căng. Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng, và nâng cao những người phận nhỏ. Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước, và để người giàu có trở về tay không. Chúa săn sóc Israel tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài. Như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và dòng dõi Người đến muôn đời!”
Maria ở lại với bà Isave độ ba tháng, đoạn Người trở về nhà mình.

Suy Niệm:
Được bà Isave ca ngợi là Mẹ Thiên Chúa, nhưng đáp lại, Mẹ Maria đã không nói gì về mình. Mẹ chỉ một lòng ca ngợi tạ ơn vì Chúa đã làm cho mẹ biết bao kỳ công.
Con người ngày nay trong cách sống của mình hầu như quên đi “điều mình đang có là bởi ơn Chúa”. Cho nên họ luôn luôn tự đắc là mình tài giỏi, làm được đủ thứ mọi điều. Và vì thế, người ta dễ dàng quên Thiên Chúa, không bao giờ biết ý thức cầu nguyện, dâng lên Chúa công việc mà mình dự định làm và sẽ làm, để xin Chúa ban ơn và chúc lành. Đến khi gặp rủi ro thất bại thì lại đổ lỗi cho “tại trời”, tại điều này điều kia…
Chúng ta phải học theo gương của bà Anna và mẹ Maria. Chúng ta có những dự tính, những chương trình và ước muốn điều gì trước tiên chúng ta phải biết chạy đến với Chúa, dâng lên Chúa tất cả những ước nguyện những dự tính, và những chương trình đó của chúng ta. Lúc đó chúng ta cứ tin tưởng tiến bước trong cuộc sống và cuộc sống của chúng ta sẽ luôn luôn thốt lên lời ngợi ca vì ơn Chúa luôn ở với chúng ta.
Lạy Mẹ Maria xin mẹ giúp chúng con luôn biết nhận ra tình yêu của Thiên Chúa hiện diện trong cuộc sống của chúng con để cuộc sống của chúng con cũng trở nên lời ca ngợi Chúa như Mẹ. Amen.

FX

About Thủy Nguyễn

Kiểm tra

LỜI CHÚA THỨ HAI 29/8

29/08/2016 – Thứ hai tuần 22 thường niên – Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *