Home / Suy Niệm Lời Chúa / LỜI CHÚA THỨ BA 15/12

LỜI CHÚA THỨ BA 15/12

15/12/2015 – Thứ Ba tuần 3 mùa vọng.

LỜI CHÚA: Mt 21, 28-32
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: “Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: “Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn cho cha!” Nó thưa lại rằng: “Con không đi”. Nhưng sau nó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại rằng: “Thưa cha, vâng, con đi”. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình?” Họ đáp: “Người con thứ nhất”. Chúa Giêsu bảo họ: “Quả thật, Ta bảo các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính, và các ông không tin ngài; nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin ngài”.

Suy Niệm:

Các thượng tế và kỳ mục quá ngỡ ngàng trước lời tuyên bố “cực sốc” của Chúa Giêsu “tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào Nước Thiên Chúa trước các ông”. Lạ quá! phải chăng Thiên đàng toàn những người đầu trộm đuôi cướp, má mì, cường hào ác bá.
Không phải vậy, trên thiên đàng toàn là các thánh, quá khứ có lẽ không mấy tốt lành, mang đầy tội lỗi, nhưng họ đã tin vào lời Chúa, hoán cải ăn năn, làm lại cuộc đời.
Ai dám nói mình vô tội, không vướng mắc lỗi lầm. Điều Chúa cần là từ bỏ điều bất chính, một lối sống chưa tốt, để hoàn thiện mỗi ngày.
Xin Chúa giúp ta chân thành nhìn nhận khiếm khuyết lỗi lầm, để dọn lại đường đời, hầu xứng đáng đón mừng Chúa Giáng Sinh đang gần kề. Amen.

FX

About Thủy Nguyễn

Kiểm tra

LỜI CHÚA THỨ HAI 29/8

29/08/2016 – Thứ hai tuần 22 thường niên – Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *