Home / Tin Tức / Giáo Hội Việt Nam / Lm Inhaxiô Hồ Văn Xuân cảm ơn sau Thánh lễ nhận Chánh Sở

About admin

Kiểm tra

Chương trình Di Dân của Tổng Giáo Phận Sài Gòn năm 2017

CHƯƠNG TRÌNH TUÀN LỄ DI DÂN TỔNG GIÁO PHẬN SÀI GÒN (01-01-2017 đến 08-01-2017) Khai ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *