Home / Tin Tức / Sinh Hoạt Giáo Xứ / LÀM BẢNG TÊN GIÁO XỨ

LÀM BẢNG TÊN GIÁO XỨ

Sau đại lễ Phục Sinh, hai cha và Hội đồng mục vụ giáo xứ bắt đầu làm bảng tên nhà thờ. Bảng tên cũ, giáo xứ làm ở dưới thấp trên bức tường rất nhiều giáo dân dường như không thấy bảng tên của giáo xứ ở đâu. Đặc biệt một số người lạ đến giáo xứ chúng ta cũng đi tìm bảng tên… họ không thấy. Cũng vì vậy cha xứ và Hội đồng mục vụ đã làm lại bảng tên giáo xứ, treo lên cao trên cổng nhà thờ, để mọi người dễ dàng nhận ra, tên của giáo xứ chúng ta : giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Mọi người khi đi ngang qua nhà thờ, ngước nhìn lên bảng tên giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu giúp, như lời nhắn nhủ của Đức Mẹ, Mẹ luôn cứu giúp con trong mọi lúc gian nguy, mà chúng ta yên lòng.

Nguyện xin Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp luôn phù hộ che chở giáo xứ chúng con.

DSCN5770 DSCN5773DSCN5782DSCN5784DSCN5788DSCN5794 DSCN5795 DSCN5796 DSCN5797

About Thủy Nguyễn

Kiểm tra

KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ TÂN TÒNG VÀ HÔN NHÂN

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG VÀ GIÁO LÝ HÔN NHÂN KHÓA ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *