Home / Tin Tức / Sinh Hoạt Giáo Xứ / GIÁO XỨ MỪNG BỔN MẠNG CHA XỨ – LỄ THÁNH PHANXICÔ-XAVIE 3/12

GIÁO XỨ MỪNG BỔN MẠNG CHA XỨ – LỄ THÁNH PHANXICÔ-XAVIE 3/12

Trong thánh lễ chiều 3/12, lễ thánh Phanxicô-Xavie, giáo xứ đã long trọng mừng lễ bổn mạng cha chính xứ.

Hội đồng mục vụ giáo xứ trang trọng rước cha chính xứ, cha phó, cha Giuse Nguyễn Mạnh Hùng vào thánh đường dâng thánh lễ. Đặc biệt với lòng mến yêu các anh chị em khuyết tật cũng tham dự thánh lễ rất đông đủ, cầu nguyện cho người cha yêu mến.

Cả giáo xứ nguyện xin Thiên Chúa, qua lời bầu cử của thánh Phanxicô-Xavie luôn ban cho Cha thật nhiều Hồng Ân.

bm cha xu 2 bm cha xu 4bm cha xu 7bm cha xu 10bm cha xu 8  bm cha xu 9bm cha xu 3bm cha xu 5 bm cha xu 6     bm cha xu 11 bm cha xu 12

About Thủy Nguyễn

Kiểm tra

KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ TÂN TÒNG VÀ HÔN NHÂN

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG VÀ GIÁO LÝ HÔN NHÂN KHÓA ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *