Home / Tin Tức / Sinh Hoạt Giáo Xứ / GIÁO XỨ KHAI GIẢNG LỚP TIN MỪNG CẦU NGUYỆN

GIÁO XỨ KHAI GIẢNG LỚP TIN MỪNG CẦU NGUYỆN

Sau lớp giáo lý Youcat, giáo xứ chúng ta đã học được hơn một năm, ngày 7/1/2016 cha xứ tiếp tục mở thêm lớp Tin Mừng cầu nguyện, do cha phó Barthôlômêô đứng lớp.

Mọi người đã ngồi chật hết cả phòng học trong ngày khai giảng, giáo xứ chúng ta quả là được ơn Chúa, rất nhiều người yêu mến lời Chúa. Cha xứ và cha phó vẫn kêu mời mọi người đến với lớp học, để chúng ta hiều và yêu Thiên Chúa hơn, hai cha sẽ sắp xếp để mọi người đến lớp đều có chỗ ngồi học.

Nội dung chính của lớp học, như cha phó nói, học về 4 cuốn sách Tân Ước: sách Mattheu, Marcô, Luca, và Gioan. Đây là bổn mạng của 4 giáo khu của giáo xứ chúng ta, nên việc học về sách của 4 ông Thánh này thật là hữu ích, có hiểu Lời Chúa qua các sách Tin Mừng giúp chúng ta dễ dàng sống đúng theo như Chúa muốn.

Nguyện xin Chúa Thánh Thần soi dẫn để mỗi người chúng ta sau khi tham gia lớp học đều sinh được những hoa trái thánh thiện.

IMG_0813 IMG_0814 IMG_0815 IMG_0817 IMG_0819

About Thủy Nguyễn

Kiểm tra

KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ TÂN TÒNG VÀ HÔN NHÂN

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG VÀ GIÁO LÝ HÔN NHÂN KHÓA ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *