Home / Tin Tức / Sinh Hoạt Giáo Xứ / GIÁO XỨ HÀNH HƯƠNG NĂM THÁNH LÒNG THƯƠNG XÓT

GIÁO XỨ HÀNH HƯƠNG NĂM THÁNH LÒNG THƯƠNG XÓT

Mặc dù buổi chiều trời lất phất mưa tháng 7, nhưng giáo xứ chúng ta đã đi hành hương năm Thánh rất đông. Khoảng 5 giờ 15 phút ngày thứ sáu 15/7/2016, Ban thường vụ cùng với phần lớn giáo dân giáo xứ cùng đi bộ về nhà thờ An Nhơn.

Cha xứ cha phó giáo xứ An Nhơn, cha xứ cha phó giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đã ngồi tòa giải tội từ rất sớm, để giải tội cho mọi người trước thánh lễ. Mọi người xưng tội rất đông, ai cũng muốn mình sạch tội để được lãnh nhận Ân sủng của lòng Chúa xót thương trong năm Thánh này. Cuối lễ cha xứ An Nhơn đã dí dỏm: “giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp mang hết tội qua đây… cho cha… nhưng mà cha rất vui!”. Cha còn tặng mỗi người giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp một chiếc bánh làm quà, để thể hiện lòng vui mừng của giáo xứ An Nhơn…

Cầu xin Thiên Chúa ban cho chúng ta Lòng mến yêu của Người để chúng ta cũng yêu thương nhau như lòng Chúa xót thương.

DSCN6256 DSCN6252DSCN6250 DSCN6251 DSCN6255DSCN6242 DSCN6240DSCN6245 DSCN6239 DSCN6238

About Thủy Nguyễn

Kiểm tra

KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ TÂN TÒNG VÀ HÔN NHÂN

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG VÀ GIÁO LÝ HÔN NHÂN KHÓA ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *