Home / Tin Tức / Giáo Hội Hoàn Cầu / Đức Tổng Giám Mục Charles Chaput cảnh giác chống lại việc phân cấp cho các Hội Đồng Giám Mục một số thẩm quyền về kỷ luật bí tích

Đức Tổng Giám Mục Charles Chaput cảnh giác chống lại việc phân cấp cho các Hội Đồng Giám Mục một số thẩm quyền về kỷ luật bí tích

Đức Tổng Giám Mục Mark Coleridge của tổng giáo phận Brisbane, Australia cho biết ít nhất là 65% các nghị phụ sẽ chống lại đề nghị của Đức Hồng Y Walter Kasper về khả thể cho những người ly dị và tái hôn được rước lễ trong những trường hợp nhất định nào đó. Tuy nhiên, một số nghị phụ đã đưa ra đề nghị là vấn đề này có thể được giao cho các Hội Đồng Giám Mục địa phương quyết định. Đây là một trong những đề nghị đã được Đức Hồng Y Reinhard Marx, chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Đức lặp đi lặp lại nhiều lần ngay cả trước Thượng Hội Đồng Giám Mục về Gia Đình. Theo nhận xét của Đức Tổng Giám Mục Mark Coleridge, có thể có đến 50% các nghị phụ chấp nhận đề nghị này.

Tuy nhiên, trong một phát biểu ngắn tại Thượng Hội Đồng Giám Mục vào ngày 10 tháng 10, Đức Tổng Giám Mục Charles Chaput của Philadelphia cảnh báo rằng “phân cấp những vấn đề kỷ luật và tín lý quan trọng cho các Hội Đồng Giám Mục các quốc gia và khu vực” sẽ đe dọa đến sự hiệp nhất của Giáo Hội. Tờ The National Catholic Register cho biết như trên kèm theo toàn văn bài phát biểu của ngài.

Đức Tổng Giám Mục Chaput nói: “Giáo Hội là ‘Công Giáo’ hay ‘phổ quát. Đúng là chúng ta cần phải tôn trọng sự khác biệt về tính cách và văn hóa giữa các tín hữu. Nhưng chúng ta đang sống trong một thời gian với đầy những thay đổi trên quy mô toàn cầu, với những rối loạn và bất ổn. Nhu cầu cấp thiết nhất của chúng ta là sự đoàn kết, và nguy hiểm lớn nhất của chúng ta là sự phân mảnh.

Hỡi anh em, chúng ta cần phải rất thận trọng về việc phân cấp những vấn đề kỷ luật và tín lý quan trọng cho Hội Đồng Giám Mục các quốc gia và khu vực – đặc biệt khi áp lực buộc chúng ta đi theo chiều hướng đó được đi kèm với một tinh thần muốn tự khẳng định và đề kháng.”

200-120  
210-260  
200-310  
SY0-401  
810-403  
300-320  
400-101  
70-533  
N10-006  
MB2-707  
210-060  
400-201  
350-018  
ADM-201  
CISSP  
1Z0-060  
400-051  
300-075  
MB2-704  
100-101  
100-101  
9L0-012  
642-999  
300-115  
MB5-705  
70-461  
1V0-601  
300-206  
352-001  
70-486  
300-135  
NS0-157  
210-260  
70-246  
1Z0-144  
3002  
AWS-SYSOPS  
70-347  
PEGACPBA71V1  
220-901  
70-534  
LX0-104  
070-461  
810-403  
200-120  
400-101  
CISSP  
300-320  
350-018  
300-101  
210-260  
300-208  
MB2-707  
400-201  
SY0-401  
210-060  
300-070  
210-260  
300-075  
300-101  
NSE4  
EX200  
200-120  
CISSP  
400-101  
810-403  
300-320  
210-060  
300-070  
210-260  
300-075  
300-101  
NSE4  
EX200  
300-115  
100-101  
1Z0-808  
AWS-SYSOPS  
1Z0-434  
300-070  
CAS-002  
352-001  
1V0-601  
220-801  
N10-006  
642-999  
SSCP  
100-101  
1Z0-803  
9L0-012  
70-480  
200-310  
EX300  
ICBB  
As a professional IT exam study material provider, Gives you more than just exam questions and answers. We provide our customers with the most accurate study material about the exam and the guarantee of pass. We assist you to prepare for almost all the main certifications which are regarded valuable the IT sector.Certifications provide a structure and a reason to learn a new technology and they can help IT professionals boost their resume and keep their skills sharp. Certifications from leading vendors are the first step toward gaining industry-recognized expertise in a relevant domain, and will surely be a valuable asset for any candidate.
1Z0-808  
AWS-SYSOPS  
1Z0-434  
300-070  
CAS-002  
CRISC  
MB6-703  
1z0-808  
220-802  
ITILFND  
1Z0-804  
LX0-103  
MB2-704  
210-060  
101  
200-310  
640-911  
642-998  
1D0-435  
APM-001  
MB2-706  
NS0-157  
9L0-624  
M2040-725  
ST0-147  
HP2-W102  
MB2-704  
300-550  
M2040-725  
1Z0-060  
400-051  
300-075  
MB2-704  
100-101  
9L0-012  
642-999  
300-115  
MB5-705  
70-461  
1V0-601  
300-206  
210-065  
300-075  
210-060  
400-101  
CAS-002  
1Z0-425  
1Z0-480  
1Z0-028  
1Z0-465  
1Z0-461  
70-534  
70-742  
1Z0-804  
LX0-103  
MB2-704  
640-911  
200-120  
EX300  
300-209  

Đức Tổng Giám Mục Chaput nói thêm:

“Năm trăm năm trước, tại một thời điểm giống hệt như thời điểm hiện nay của chúng ta, Erasmus của thành Rotterdam đã viết rằng sự hiệp nhất của Hội Thánh là thuộc tính quan trọng nổi bật nhất của Giáo Hội. Chúng ta có thể tranh luận về những gì Erasmus thực sự tin tưởng, và những gì ông muốn nói trong bài viết của mình. Nhưng chúng ta không thể tranh luận về những hậu quả sẽ xảy ra một khi sự hiệp nhất cần thiết của Giáo Hội bị bỏ qua. Trong những ngày sắp tới của Thượng Hội Đồng, xin cho chúng ta có thể nhớ một cách hữu ích tầm quan trọng của sự hiệp nhất, và những gì sự hiệp nhất đó đòi hỏi nơi chúng ta, cũng như những gì sự mất đoàn kết trong những vấn đề nghiêm trọng như thế có thể mang lại”.

About Tien Hung Nguyen

Kiểm tra

Chương trình Di Dân của Tổng Giáo Phận Sài Gòn năm 2017

CHƯƠNG TRÌNH TUÀN LỄ DI DÂN TỔNG GIÁO PHẬN SÀI GÒN (01-01-2017 đến 08-01-2017) Khai ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *