Home / Giới Thiệu / Đức Thánh Cha kêu gọi tăng cường chăm sóc người già và yếu đau trong Năm Thánh Từ Bi

Đức Thánh Cha kêu gọi tăng cường chăm sóc người già và yếu đau trong Năm Thánh Từ Bi

Trong một thông điệp gởi tới một hiệp hội Á Căn Đình chuyên giúp những người đau yếu tiếp nhận các bí tích, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã kêu gọi mở rộng hoạt động tông đồ này đến các bệnh nhân và những người hấp hối trong Năm Thánh Từ Bi sắp tới.

Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh rằng chúng ta sẽ được xét đoán trên lòng thương xót những người chung quanh cả linh hồn lẫn thể xác. Năm Thánh Từ Bi, do đó, là một “cơ hội tốt để tăng cường sự hợp tác giữa các mục tử và giáo dân trong sứ mệnh trìu mến và dịu dàng chăm sóc các bệnh nhân và những người hấp hối”.

Đức Thánh Cha tái bày tỏ ưóc muốn là trong Năm Thánh này, chúng ta có thể suy tư trên các hoạt động thể lý và thiêng liêng của lòng thương xót. Đó sẽ là một cách để thức tỉnh một lương tâm quá thường khi mờ mịt trước cảnh nghèo đói. Chúng ta hãy tái khám phá những hoạt động thể lý của lòng thương xót như cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách rưới ăn mặc, cho khách đỗ nhà, viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc, và chôn xác kẻ chết. Và chúng ta đừng quên các hoạt động thiêng liêng của lòng thương xót như lấy lời lành mà khuyên người, mở dậy kẻ mê muội, yên ủi kẻ âu lo, răn bảo kẻ có tội, tha kẻ dể ta, nhịn kẻ mất lòng ta, cũng như cầu cho kẻ sống và kẻ chết.

About Tien Hung Nguyen

Kiểm tra

dgdfg

200-120   210-260   200-310   SY0-401   810-403   300-320   400-101   70-533 ...