Home / Tin Tức / Sinh Hoạt Giáo Xứ / CHƯƠNG TRÌNH LỄ THÁNG 3 & NGẮM MÙA CHAY

CHƯƠNG TRÌNH LỄ THÁNG 3 & NGẮM MÙA CHAY

19/2  THỨ SÁU:        GIỮ CHAY VÀ KIÊNG THỊT

22/2  THỨ HAI: TRONG TUẦN THỨ II MÙA CHAY

17g30 Huynh đoàn Đaminh ngắm từ 1 đến 5

24/2 THỨ TƯ:  17g30 Hội Phạt tạ Thánh Tâm  ngắm từ 6 đến 10

26/2  THỨ SÁU:        17g30 Hội Legio Mariae ngắm từ 11 đến 15

29/2  THỨ HAI:  TRONG TUẦN THỨ III MÙA CHAY

17g30 Giáo họ Luca ngắm từ 1 đến 5

02/3  THỨ TƯ: 17g30 Giáo họ Gioan ngắm từ 6 đến 10

04/3  THỨ SÁU:        17g30 Giáo họ Matthêu ngắm từ 11 đến 15

07/3  THỨ HAI:  TRONG TUẦN THỨ IV MÙA CHAY

17g30 Giáo họ Marcô ngắm từ 1 đến 5

09/3  THỨ TƯ:          17g30 Hội các Bà mẹ Công giáo ngắm từ 6 đến 10

11/3  THỨ SÁU:        17g30 Hội Gia trưởng ngắm từ 11 đến 15

 

14, 15, 16/3 thứ hai, thứ ba, thứ tư

TĨNH TÂM: Cha giảng phòng Giuse Nguyễn Thể Hiện (DCCT)

 

14/3  THỨ HAI:  TRONG TUẦN THỨ V MÙA CHAY

17g30 Hội Bác ái xã hội Caritas ngắm 1 đến 5

16/3  THỨ TƯ:          17g30 Hội các Thừa tác viên ngắm từ 6,7, 8

17h30 Hội Chăm sóc các bệnh nhân ngắm 4, 5

 

19:00 THỨ SÁU 18/3 GIẢI TỘI

 

 19/3  THỨ BẢY: LỄ THÁNH GIUSE  BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA.

Bổn mạng Hội Bác ái xã hội Caritas

 

20/3  CHÚA NHẬT:  LỄ LÁ

– Lễ sáng 5:00 Bài thương khó: cha chủ tế + BTV 2 người

– Lễ thiếu nhi: Bài thương khó: cha chủ tế + GLV 2 người

– Lễ chiều, lễ tối: ca đoàn hát lễ phụ trách Bài thương khó

TUẦN THÁNH

THỨ HAI – THỨ BA – THỨ TƯ TUẦN THÁNH:Thánh lễ như thường lệ

NGẮM 15 SỰ THƯƠNG KHÓ CHÚA: vào lúc 19g30

Thứ Hai (21/3): Legio Mariae: 1-4-7-10-13

Gia trưởng: 2-5-8-11-14    Các bà mẹ Công giáo: 3-6-9-12-15

Thứ Ba (22/3):   CSCBN: 1,5;   BAXH Caritas: 2,14;   TTV: 3;

GĐPTTT: 4-6-8-10-12;   HĐ Đa Minh: 7-9-11-13-15

Thứ Tư (23/3): CĐ Thánh Linh: 1,4,7,10,13; GLV: 2,5,8,11,14;

CĐ Cecilia: 3,6,9,12,15

Dâng hạt: Các bà mẹ Công giáo

 

THỨ NĂM TUẦN THÁNH (24/3): THÁNH LỄ TIỆC LY-

KỶ NIỆM CHÚA LẬP BÍ TÍCH THÁNH THỂ CHỨC LINH MỤC

Sáng:  Không có thánh lễ

08g00: Thánh lễ làm phép Dầu tại Vương Cung Thánh Đường

18g00: Thánh lễ thiếu nhi: Giáo lý viên phụ trách

19g30: Thánh lễ người lớn

Bài 1: Gia trưởng.  Bài 2: Các bà mẹ Công giáo Hát lễ: Ca đoàn Cecilia

Tông đồ: Mỗi giáo họ 3 người (trong hội Gia trưởng)

Lưu ý:  Áo sơmi trắng dài tay, quần tây màu tối, đeo caravat

Nghi thức đốt chiên và rửa chân cho các tông đồ

Sau lời nguyện Hiệp lễ, kiệu Mình Thánh Chúa sang nhà tạm

Thứ tự: Trống khẩu – Thánh giá nến cao – Tung hoa (Thiếu nhi), Thừa tác viên – Tông đồ – Giúp lễ – Phương du – Cha chủ tế

Canh thức Mình Thánh Chúa:

–  Đến   21g00:  GLV + CĐ Thánh Linh + CĐ Cecilia

–  21g00 – 22g00:  Các Bà mẹ Công giáo + Gia trưởng

–  22g00 – 23g00:  Legio Mariae + GĐ Phạt tạ Thánh Tâm

–  23g00 – 24g00:  HĐ Đa Minh

 

THỨ SÁU TUẦN THÁNH (25/3): Ăn chay kiêng thịt

18g00: Nghi thức Suy Tôn Thánh Giá.

Bài 1: HĐ Đaminh (nam);   Bài 2: Gia đình Phạt tạ (nữ);  Hát lễ: Ca đoàn Thánh Linh

Bài Thương khó: Cha chủ tế + Ca đoàn Thánh Linh (2 người)

Hôn chân Chúa: Cha chủ tế -Giúp lễ -Tông đồ -Quý tu sĩ -HĐMV và cộng đoàn

Lưu ý:  Để việc tôn kính Thánh Giá Chúa được tôn nghiêm và có tổ chức, xin cộng đoàn xếp hàng ba (3), hai bên hôn tay Chúa, hàng giữa hôn chân Chúa.

 

20g00: TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CHÚA GIÊSU

Phát nến: Các bà mẹ Công giáo – GĐPTTT – Legio Mariae

Rước xác trọng thể chung quanh thánh đường vào Nhà An nghỉ. Hôn chân Chúa.

Trực nhà mồ: Ban Thường vụ

 

THỨ BẢY TUẦN THÁNH (26/3): CANH THỨC PHỤC SINH

Trực nhà mồ:

06g – 08g:  Legio Mariae                   08g – 10g:  GĐ Phạt tạ

10g – 12g:  HĐ Đaminh                      12g – 14g:  Các bà mẹ Công giáo

14g – 16g:  Chăm sóc bệnh nhân    16g – 18g:  Matthêu + Marcô

18g – 20g:  Luca + Gioan

17g30: Đi đàng Thánh giá trọng thể chung quanh nhà

Thánh giá nến cao: Thừa tác viên           Làm bảng đàng Thánh giá: Gia trưởng

Hướng dẫn: Ca đoàn Thánh Linh            Ngắm dấu đanh: Thừa tác viên

Dâng hạt: Các bà mẹ Công giáo

 

        LỄ VỌNG PHỤC SINH lúc 20:30

–  Phát nến: Các bà mẹ Công giáo – GĐPTTT – Legio Mariae

–  Hát Exsultet:

–  Hát lễ: Ca đoàn tổng hợp giáo xứ

–  Đọc sách: Bài1: BĐH Luca;  Bài2: BĐH Gioan;  Bài3: BĐH Matthêu;  Bài4: BĐH Marcô

 

Hội đồng mục vụ và các Hội đoàn mặc đồng phục.

 

CHÚA NHẬT (27/3): LỄ PHỤC SINH – MỪNG CHÚA SỐNG LẠI

–  5g00: Thánh lễ và hát lễ như thường lệ

 

CÔNG TÁC

–  Treo cờ + Băng rôn: Hội đồng mục vụ + Gia trưởng

–  Trật tự + giữ xe các ngày lễ: Hội đồng mục vụ + Gia trưởng

–  Bỏng hôn chân: 5 hội đoàn: Huynh đoàn Đaminh; Legio Mariae, Các bà mẹ Công giáo; Gia trưởng; Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm

–  Chuẩn bị nhà mồ: Giáo họ Marcô

About admin

Kiểm tra

KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ TÂN TÒNG VÀ HÔN NHÂN

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG VÀ GIÁO LÝ HÔN NHÂN KHÓA ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *