Home / Tin Tức / Sinh Hoạt Giáo Xứ / CHƯƠNG TRÌNH LỄ THÁNG 10

CHƯƠNG TRÌNH LỄ THÁNG 10

  • Thứ năm (1/10): Kính thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu

-Bổn mạng ca đoàn Thiếu nhi

  • Chủ nhật (4/10): CN 27 TN – Kính trọng thể Đức Mẹ Mân Côi
  • Thứ ba (13/10): Kỷ niệm ngày Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

-11g00 chuông 1- 11g30 chuông 2

-12g00 kiệu Đức Mẹ quanh thánh đường

-Thánh giá nến cao: Thừa Tác Viên

– Ban Kèn Michael

-Kiệu hoa : Hội dòng ĐaMinh

-Tung hoa: Thiếu nhi

-Kiệu Đức Mẹ: Phạt Tạ Thánh Tâm

-Khiêng kiệu: Gia Trưởng

-Hát lễ: Ca đoàn Tổng Hợp

-Bài đọc I : Hội Hiền Mẫu – Bài đọc II: Hội Cầu Nguyện

-Lời nguyện: Hội Lêgiô

-Trật tự và hướng dẫn đoàn rước: HĐMV+ Gia Trưởng+ Hướng Đạo

  • Thứ bảy (17/10): Ngày truyền thống Tân Tòng

-Hội Lêgiô phụ trách

  • Thứ hai (19/10) Giáo khu LUCA mừng Bổn mạng- Lễ kính thánh sử LUCA
  • Đọc kinh Mân Côi các tối trong tháng 10:

-ngày 02/10 – 03/10:          Ban Thường vụ

-ngày 05/10 – 10/10: Giáo khu Matthêu

-ngày 12/10 – 17/10: Giáo khu Marcô

-ngày 19/10 – 24/10: Giáo khu Luca

-ngày 26/10 – 31/10: Giáo khu Gioan

About Tien Hung Nguyen

Kiểm tra

KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ TÂN TÒNG VÀ HÔN NHÂN

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG VÀ GIÁO LÝ HÔN NHÂN KHÓA ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *