Home / Suy Niệm Lời Chúa / CHIA SẺ TIN MỪNG NGÀY 11 THÁNG 10

CHIA SẺ TIN MỪNG NGÀY 11 THÁNG 10

11/10 – Chúa Nhật tuần 28 thường niên năm B.

Lời Chúa: Mc 10, 17-27
Khi ấy Chúa Giêsu vừa lên đường, thì một người chạy lại quỳ gối trước Người và hỏi: “Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời?” Chúa Giêsu trả lời: “Sao ngươi gọi Ta là nhân lành? Chẳng có ai là nhân lành, trừ một mình Thiên Chúa. Ngươi đã biết các giới răn: đừng ngoại tình, đừng giết người, đừng trộm cắp, đừng làm chứng gian, đừng lường gạt; hãy thảo kính cha mẹ”. Người ấy thưa: “Lạy Thầy, những điều đó tôi đã giữ từ thuở nhỏ”. Bấy giờ Chúa Giêsu chăm chú nhìn người ấy và đem lòng thương mà bảo rằng: “Ngươi chỉ thiếu một điều, là ngươi hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó và ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo Ta”. Nhưng người ấy nghe những lời đó, thì sụ nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Lúc đó Chúa Giêsu nhìn chung quanh và bảo các môn đệ rằng: “Những người giàu có vào nước Thiên Chúa khó biết bao!” Các môn đệ kinh ngạc vì những lời đó. Nhưng Chúa Giêsu lại nói tiếp và bảo các ông rằng: “Hỡi các con, những kẻ cậy dựa vào tiền bạc, thật khó mà vào nước Thiên Chúa biết bao! Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa”. Các ông càng kinh ngạc hỏi nhau rằng: “Như vậy thì ai có thể được cứu độ?” Chúa Giêsu chăm chú nhìn các ông, và nói: “Ðối với loài người thì không thể được, nhưng không phải đối với Thiên Chúa, vì Thiên Chúa làm được mọi sự”. {Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Ðây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy”. Chúa Giêsu trả lời rằng: “Thầy bảo thật các con, chẳng ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đồng ruộng vì Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ lại không được gấp trăm ở đời này về nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái và ruộng nương, cùng với sự bắt bớ, và ở đời sau được sự sống vĩnh cửu. Nhưng có nhiều kẻ trước nhất sẽ nên rốt hết, và những kẻ rốt hết sẽ nên trước nhất”.}

Suy Niệm:

HỎI: Tại sao Chúa chỉ liệt kê những giới răn liên quan đến tha nhân?
THƯA: Người ấy không hỏi Chúa: “Tôi phải làm gì để yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự?” nhưng “Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời?” Vì thế, Chúa Giêsu trả lời một cách rõ ràng về những gì phải làm đối với chính mình và người khác. Còn về Thiên Chúa, thì chính Ngài đã dạy: “Không ai là tốt lành, nhưng một mình Thiên Chúa …”.
HỎI: Tại sao trong khi người ấy muốn được sự sống đời đời thì Chúa Giê su lại bảo phải đi theo Ngài?
THƯA: Khi bảo người ấy bỏ mọi sự để đi theo Ngài, Chúa Giê su muốn tỏ cho anh thấy rằng sự sống đời đời không phải là một phần thưởng dành cho đời sau. Trái lại, đó là sống với Ngài, ngay bây giờ và mãi mãi muôn đời sau. Chương trình của Thiên Chúa là qui tụ mọi sự trong Đức Ki tô, và anh là một trong những người đầu tiên được mời gọi tham dự vào chương trình ấy
HỎI: Tại sao người giàu có khó vào Nước Thiên Chúa?
THƯA: Người giàu có khó vào Nước Thiên Chúa có thể vì những lí do sau đây: 1. Rất thường người ta để cho sự giàu có làm chủ mình vì quên rằng tiền bạc là đầy tớ tốt, nhưng lại là ông chủ xấu. 2. Sự giàu có thường là do những thứ mà chúng ta không chia sẻ cho những người nghèo hơn chúng ta. 3. Sự giàu có làm cho chúng ta tự mãn và không giúp chúng ta ở đúng tư thế của người nhận lãnh mọi sự từ Thiên Chúa.
Lạy Chúa, xin ban cho chúng con Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa, giúp chúng con phân biệt điều chúng con “có” và điều chúng con “là”. Cho chúng con nhận ra rằng cái hôm nay chúng con đang “có” chỉ là những cái thuộc về bên ngoài chúng con, rồi cũng sẽ mất dần theo thời gian. Còn những cái chúng con “là” mới thuộc về bên trong và theo chúng con mãi mãi.
Cuộc sống đời đời là cuộc sống với Chúa, hoàn toàn thuộc về Chúa, gắn kết với Chúa, xin cho chúng con can đảm thoát ra khỏi những quyến luyến với những cái “có” tạm bợ của đời sống để theo Chúa trọn vẹn hơn. Amen.

CHA XÚ

FX.HOÀNG LINH

About Thủy Nguyễn

Kiểm tra

LỜI CHÚA THỨ HAI 29/8

29/08/2016 – Thứ hai tuần 22 thường niên – Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *