Home / Suy Niệm Lời Chúa / CHIA SẺ LỜI CHÚA THỨ TƯ 4/11

CHIA SẺ LỜI CHÚA THỨ TƯ 4/11

04/11/2015 – Thứ tư tuần 31 thường niên.

Thánh Carôlô Bôrêmêô giám mục, lễ nhớ.

Lời Chúa : Lc 14, 25 – 33
(25) Có rất đông người cùng đi đường với Ðức Giêsu. Người quay lại bảo họ: (26) “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. (27) Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được”.
(28) Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có đủ để hoàn thành không? (29) Kẻo lỡ ra, đặt móng rồi mà không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chê cười mà bảo: (30) “Anh ta đã khởi công xây, mà chẳng có sức làm cho xong việc”. (31) Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem một vạn quân ra, đương đầu với đối phương dẫn hai vạn quân tiến đánh mình chăng? (32) Nếu không đủ sức, thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hoà. (33) Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được”.

Suy Niệm:

Có nhà vua nọ, trăn trối cho hoàng tử, lúc ông chết, tẩm liệm trong quan tài, nhớ khoét cái lỗ để hai bàn tay ra ngoài quan tài, như một lời nhắc nhở “tất cả là phù du, chết rồi cũng chỉ với hai bàn tay trắng mà thôi”.

Chúa Giêsu nhắc nhở người môn đệ “ai đến với Tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cảm mạng sống, thì không thể làm môn đệ Tôi”. Gia đình, họ hàng, bạn bè, trái đất, cuộc sống làm người với bao niềm vui và hạnh phúc… tất cả đều cần thiết và quan trọng cho đời sống con người. Nhưng ta phải yêu tất cả những điều đó trong Chúa và dưới Chúa. Nếu cần hy sinh, ta sẵn sàng từ bỏ tất cả để chọn Chúa, bởi vì chúng chỉ là tạm bợ chóng qua, như hoa sớm nở chiều tàn.

Từ bỏ thì đau đớn, luyến nhớ lắm! xin Chúa giúp ta dám từ bỏ vì Chúa, giảm bớt những ràng buộc, cồng kềnh, vướng víu, để mỗi ngày được hạnh phúc hơn.

Lạy Chúa Giêsu trước khi con biết và yêu mến Ngài thì Ngài đã yêu con từ trước. Con cảm thấy thật khó trong hy sinh, từ bỏ, vác thập giá và hiến mạng sống con cho Chúa; nhưng Chúa đã nêu gương từ bỏ, hy sinh, vác thập giá và hiến mạng sống vì con.

Chúa ơi, con thấy mình thật yếu đuối trong bước đường theo Chúa.
Xin Chúa nên thần lực và sức mạnh của con. Amen.

CHA XỨ

FX HOÀNG LINH

About Thủy Nguyễn

Kiểm tra

LỜI CHÚA THỨ HAI 29/8

29/08/2016 – Thứ hai tuần 22 thường niên – Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *