Home / Suy Niệm Lời Chúa / CHIA SẺ LỜI CHÚA THỨ SÁU 6/11

CHIA SẺ LỜI CHÚA THỨ SÁU 6/11

06/11/2015 – Thứ Sáu tuần 31 thường niên.

Lời Chúa: Lc 16,1-8
1 Đức Giê-su còn nói với các môn đệ rằng : “Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông. 2 Ông mới gọi anh ta đến mà bảo : ‘Tôi nghe người ta nói gì về anh đó ? Công việc quản lý của anh, anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa !’ 3 Người quản gia liền nghĩ bụng : ‘Mình sẽ làm gì đây ? Vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. 4 Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ !’
5 “Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến, và hỏi người thứ nhất : ‘Bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy ?’ 6 Người ấy đáp : ‘Một trăm thùng dầu ô-liu.’ Anh ta bảo : ‘Bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết năm chục thôi.’ 7 Rồi anh ta hỏi người khác : ‘Còn bác, bác nợ bao nhiêu vậy ?’ Người ấy đáp : ‘Một ngàn giạ lúa.’ Anh ta bảo : ‘Bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại tám trăm thôi.’
8 “Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại.

Suy niệm:
Cắt xén tiền bạc của chủ, là hành vi sai trái, đáng trách. Chúa Giêsu không hề tán thành hành vi gian lận của anh quản lý bất lương. Nhưng Ngài khen cách anh ta khôn ngoan, khéo léo, xử trí vấn đề, nhìn xa trông rộng, tìm mọi phương thế để giải quyết tai nạn sắp ập xuống trên mình.

Thông thường khi gặp đau khổ, hiểu lầm, thất bại hay trắc trở, ta luôn có xu hướng buông xuôi, kêu ca, trách móc, bi quan, gục ngã đau thương. Chúa mời gọi ta cũng hãy hành xử như người quản lý bất lương: khôn ngoan, khéo léo, bình tĩnh, để biến “những đau thương”, trắc trở, thành cơ may để gặp gỡ Chúa và xây dựng kho tàng trời.Trước mọi khó khăn, thử thách, xin cho ta luôn lạc quan, tin tưởng vào Chúa, biết tìm mọi phương cách giải quyết vấn đề đẹp ý Chúa, tận dụng những gì xảy đến, cả những thứ đang có: vật chất, tiền tài, danh vọng, làm cho chúng trở thành kho tàng hạnh phúc mai sau. Amen.

CHA XỨ

FX HOÀNG LINH

About Thủy Nguyễn

Kiểm tra

LỜI CHÚA THỨ HAI 29/8

29/08/2016 – Thứ hai tuần 22 thường niên – Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *