Home / Suy Niệm Lời Chúa / CHIA SẺ LỜI CHÚA THỨ HAI 16/11

CHIA SẺ LỜI CHÚA THỨ HAI 16/11

16/11/2015 – Thứ Hai tuần 33 thường niên.

Lời Chúa: Lc 18,35-43
35 Khi Đức Giê-su gần đến Giê-ri-khô, có một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường. 36 Nghe thấy đám đông đi qua, anh ta hỏi xem có chuyện gì. 37 Họ báo cho anh biết là Đức Giê-su Na-da-rét đang đi qua đó. 38 Anh liền kêu lên rằng : “Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi !” 39 Những người đi đầu quát nạt, bảo anh ta im đi ; nhưng anh càng kêu lớn tiếng : “Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi !” 40 Đức Giê-su dừng lại, truyền dẫn anh ta đến. Khi anh đã đến gần, Người hỏi : 41 “Anh muốn tôi làm gì cho anh ?” Anh ta đáp : “Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được.” 42 Đức Giê-su nói : “Anh nhìn thấy đi ! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.” 43 Lập tức, anh ta nhìn thấy được và theo Người, vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa. Thấy vậy, toàn dân cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa.

Suy niệm:
Người mù không thể thấy thiên nhiên tốt đẹp, không thể thấy mọi người chung quanh không thể thấy được anh chị em mình. Anh bị mọi người coi khinh. Khi được Chúa mở mắt cho thấy, anh nhận ra tất cả đều đáng yêu, anh ca hát tôn vinh Thiên Chúa, anh được hòa đồng chung vui với mọi người, không còn mặc cảm không bị coi khinh nữa.

Thế giới hôm nay đầy dẫy những người mù vì không thấy được vẻ đẹp của thiên nhiên để tôn trọng để bảo vệ. thế giới hôm nay cũng có nhiều người mù vì không nhận ra người chung quanh để tôn trọng để yêu thương, mà chỉ biết chà đạp nhân phẩm, tàn sát, khủng bố…. Con xin Chúa thương chữa lành cho chúng con. Amen.

CHA XỨ

FX HOÀNG LINH

About Thủy Nguyễn

Kiểm tra

LỜI CHÚA THỨ HAI 29/8

29/08/2016 – Thứ hai tuần 22 thường niên – Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *