Home / Suy Niệm Lời Chúa / CHIA SẺ LỜI CHÚA THỨ HAI 12/10

CHIA SẺ LỜI CHÚA THỨ HAI 12/10

12/10/2015, thứ Hai tuần thứ 28 thường niên.

Lời Chúa: Lc 11,29-32
29 Khi dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giê-su bắt đầu nói : “Thế hệ này là một thế hệ gian ác ; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na. 30 Quả thật, ông Giô-na đã là một dấu lạ cho dân thành Ni-ni-vê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy. 31 Trong cuộc Phán Xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn ; mà đây thì còn hơn vua Sa-lô-môn nữa. 32 Trong cuộc Phán Xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng ; mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa.

Suy niệm:
Xin một dấu lạ, không phải là điều xấu, các thánh cũng vẫn xin như thế để củng cố đức tin. Nhưng xin một dấu lạ như một hành động thách thức Thiên Chúa, thì thật là đáng trách và xấu xa. Người Do thái đã chứng kiến quá nhiều dấu lạ nhãn tiền Đức Giêsu đã làm: trừ quỷ và chữa bệnh nan y, chữa người mù bẩm sinh, chữa người phong cùi, làm cho kẻ chết sống lại, phán một lời bão táp phải lặng yên hay đi trên mặt nước lúc sóng gió. Trước mặt cả ngàn người như làm cho bánh hóa nhiều. Không ai có thể phủ nhận chuyện Đức Giêsu đã làm nhiều dấu lạ. Những dấu lạ ấy cho thấy Ngài là Con Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ. Sự hiện diện của Chúa là một dấu lạ lớn nhất. Ấy vậy mà người Do Thái thời Chúa Giêsu vẫn không tin. Họ không tin rằng con người Giêsu đích thực là Thiên Chúa.
Con xin Chúa cho chúng con thật sự khiêm tốn, để có thể nhận ra sự hiện diện của Chúa, qua rất nhiều “dấu lạ” đang diễn ra trong cuộc sống. Thiếu khiêm tốn chân thành, sẽ không có sự hoán cải, và càng không có niềm vui, hạnh phúc thiên đàng ngay hôm nay và vĩnh hằng mai sau. Amen.

CHA XỨ

FX.HOÀNG LINH

About Thủy Nguyễn

Kiểm tra

LỜI CHÚA THỨ HAI 29/8

29/08/2016 – Thứ hai tuần 22 thường niên – Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *