Home / Suy Niệm Lời Chúa / CHIA SẺ LỜI CHÚA THỨ BA 17/11

CHIA SẺ LỜI CHÚA THỨ BA 17/11

17/11/2015 – Thứ ba tuần 33 thường niên – Thánh nữ Êlisabét Hunggari. Lễ nhớ.

* Thánh nữ sinh năm 1207. Năm lên mười bốn tuổi, thân phụ là Anrê vua Hunggari đem gả cho Lu-y miền Thu-rin-gi-a. Cả hai sống hạnh phúc được sáu năm, sinh được ba người con trai. Cả hai đều nỗ lực sống lý tưởng của thánh Phanxicô trong bậc gia đình. Năm 1227, Lu-y qua đời, chị đã nghe theo lời mời gọi sống đời nghèo khó, tận tâm phục vụ các bệnh nhân. Vì thế sức khỏe chị sớm hao mòn và chị đã qua đời ở Mác-bua năm 1231.

Lời Chúa: Lc 19, 1- 10
(1) Sau khi vào Giêrikhô, Ðức Giêsu đi ngang qua thành phố ấy. (2) Và kìa, có một người tên là Dakêu; ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có. (3) Ông ta tìm cách để xem cho biết Ðức Giêsu là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông, mà ông ta lại lùn. (4) Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Ðức Giêsu, vì Người sắp đi qua đó. (5) Khi Ðức Giêsu tới chỗi ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông: “Này ông Dakêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông!” (6) Ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón rước Người. (7) Thấy vậy, mọi người xầm xì với nhau: “Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ!” (8) Còn ông Dakêu thì đứng mà thưa với Chúa rằng: “Thưa Ngài, này đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã cưỡng đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn”. (9) Ðức Giêsu nói về ông ta rằng: “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Ápraham. (10) Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất”.

Suy Niệm:
Hành trình tìm cách xem thấy Đức Giê-su của ông Gia-kêu gồm 3 bước :
– Trèo lên cây. Đoán biết đường đi của Đức Giê-su, ông chạy tới phía trước, leo lên một cây sung !
– Đức Giê-su dừng lại và ngước nhìn lên cây. Người đi tới chỗ đó, dừng lại, ngước mắt nhìn lên và nói với ông : « Này ông Da-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông!”
– Ông vội vàng tụt xuống và mừng rỡ đón tiếp Người.

Ông Gia-kêu chạy tới phía trước, chỉ để xem Đức Giê-su, xem từ trên cao, xem từ xa, còn Chúa Giê su, Ngài đến gần Gia-kêu, ngỏ lời với Gia-kêu, ngỏ lời để thiết lập tương quan, bất chấp sự bất xứng. Ông Gia-kêu chỉ muốn xem thấy Đức Giê-su thôi, và ông đã chọn một chỗ thích hợp : ở trên cao và kín đáo, không ai thấy. Nhưng Chúa đã gọi ông ra khỏi chỗ ông ẩn nấp. Đức Giê-su chọn ở lại với ông một cách nhưng không, khi ông còn đầy bất toàn, khi ông vẫn còn là chính ông, chưa được biến đổi. Đức Giê-su đặt lòng tin trọn vẹn nơi ông.

Lạy Chúa, trong con, dường như cũng có nhiều chỗ ẩn nấp, vẫn có những khu vực an toàn, những phần giữ lại để lỡ ra còn đường mà rút lui…Xin Chúa cho con nghe được lời Chúa nói với con cách rõ ràng: « Này con, xuống mau đi, vì hôm nay Thầy phải ở lại nhà con » ? Chúa nói con xuống mau chứ không phải từ từ, và xuống khỏi chổ ẩn núp. Vì “hôm nay”… Hôm nay chứ không phải ngày mai, cũng không phải mãi tới đời sau, ơn cứu độ mới được ban cho con. Amen.

CHA XỨ

FX HOÀNG LINH

About Thủy Nguyễn

Kiểm tra

LỜI CHÚA THỨ HAI 29/8

29/08/2016 – Thứ hai tuần 22 thường niên – Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *