Home / Suy Niệm Lời Chúa / CHIA SẺ LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 8/11

CHIA SẺ LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 8/11

08/11/2015 – Chúa Nhật tuần 32 thường niên năm B.

Lời Chúa: Mc 12, 38-44
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng trong khi giảng dạy rằng: “Các ngươi hãy coi chừng bọn luật sĩ. Họ thích đi lại trong bộ áo thụng, ưa được bái chào ngoài công trường, chiếm những ghế nhất trong hội đường và trong đám tiệc. Họ giả bộ đọc những kinh dài để nuốt hết tài sản của các bà goá: Họ sẽ bị kết án nghiêm ngặt hơn”. Chúa Giêsu ngồi đối diện với hòm tiền, quan sát dân chúng bỏ tiền vào hòm, và có lắm người giàu bỏ nhiều tiền. Chợt có một bà goá nghèo đến bỏ hai đồng tiền là một phần tư xu. Người liền gọi các môn đệ và bảo: “Thầy nói thật với các con: Trong những người đã bỏ tiền vào hòm, bà goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết. Vì tất cả những người kia bỏ của mình dư thừa, còn bà này đang túng thiếu, đã bỏ tất cả những gì mình có để nuôi sống mình”.

Suy Niệm:
Người ta thường nói có ba cách cho đi: cho cách miễn cưỡng, cho vì bổn phận, và cho vì thật lòng yêu thương.
Giá trị của cách cho tùy thuộc vào mức độ tình yêu. Người cho miễn cưỡng nói rằng, “Tôi không muốn cho”; người cho vì bổn phận nói rằng, “Tôi phải cho đi”; và người cho vì yêu thương thì nói, “Tôi muốn cho đi.” Nói cách khác người cho miễn cưỡng thì cho đi một cách do dự và với ít nhiều oán giận, không một chút tình yêu. Người cho đi vì bổn phận cũng do dự cho đi nhưng với một cảm nhận đúng đắn về bổn phận và với một chút tình yêu. Người cho vì yêu thương, ngược lại, họ cho một cách thoải mái và thật lòng với đầy tràn tình yêu.

Trong bài tin mừng, người luật sĩ bị Chúa Giêsu chỉ trích vì tuy họ cho nhiều hơn về số lượng bên ngoài, nhưng đó là cách cho vì bổn phận, ít tình yêu. Còn bà góa nghèo cho ít hơn rất nhiều, nhưng cho với cả tấm lòng, trọn tình yêu, nên được Chúa đánh giá là người cho nhiều nhất.

Cuộc sống có nhiều thứ không như chúng ta tưởng. Có những thứ nhỏ mà vĩ đại, ít mà dồi dào, thấp mà ai cũng phải ngước nhìn….Chính tình yêu là nguyên nhân gây ra sự đảo ngược đó. Tình yêu làm cho những thứ nhỏ, ít, thấp kém trở thành những thứ lớn lao, dồi dào, cho mọi người phải chiêm ngắm, tôn trọng. Gia đình sẽ không còn là tổ ấm, xã hội sẽ suy đồi nếu không có tình người, thế giới bất ổn vì con người ích kỷ không quan tâm yêu thương nhau.

Xin Chúa ban cho mỗi chúng con biết đến với nhau trong yêu thương, sống với nhau trọn tâm tình và liên kết với nhau bằng những cử chỉ tôn trọng yêu thương. Amen.

CHA XỨ

FX HOÀNG LINH

About Thủy Nguyễn

Kiểm tra

LỜI CHÚA THỨ HAI 29/8

29/08/2016 – Thứ hai tuần 22 thường niên – Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *