Home / Tin Tức / Sinh Hoạt Giáo Xứ / BAN GIÁO LÝ VIÊN MỪNG BỔN MẠNG

BAN GIÁO LÝ VIÊN MỪNG BỔN MẠNG

Ban Giáo lí viên (GLV) mừng bổn mạng vào chiều thứ bảy, ngày Lễ Chúa Chiên Lành.Cùng dâng thánh lễ cầu nguyện cách riêng cho các anh chị GLV có cha phó Barthôlômêô, cha Giuse Nguyễn Mạnh Hùng, và cha GB. Ngô Hữu Tiến.

Thánh lễ rất trang nghiêm, các anh chị GLV trong đồng phục huynh trưởng thật dễ thương và đẹp mắt.

Hình ảnh Chúa chăn chiên thật gần gũi với hình ảnh các anh chị giáo lí viên khi dạy giáo lí cho các em thiếu nhi … Vào mỗi sánh Chúa nhật, các anh chị bỏ những thời gian nghỉ ngơi vui chơi hoặc đi làm thêm… để đến nhà thờ cùng dâng lễ với các em thiếu nhi và dạy giáo lí cho các em… Đó là những sự hy sinh thật đáng quý của các anh chị GLV…

Trẻ trung và năng động là hình ảnh của các anh chị GLV giáo xứ chúng ta. Nhân ngày lễ bổn mạng chúc các anh chị được thật nhiều hồng ân Thiên Chúa, được Chúa Chiên Lành yêu thương dìu dắt các anh chị trên mọi nẻo đường.

DSCN5838DSCN5837 DSCN5841 DSCN5843 DSCN5844 DSCN5845 DSCN5846 DSCN5848 DSCN5849 DSCN5850 DSCN5852 DSCN5854 DSCN5855 DSCN5859 DSCN5860 DSCN5863 DSCN5865 DSCN5867 DSCN5868 DSCN5870

About Thủy Nguyễn

Kiểm tra

KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ TÂN TÒNG VÀ HÔN NHÂN

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG VÀ GIÁO LÝ HÔN NHÂN KHÓA ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *